Pytania i odpowiedzi

Jagiellonowie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 7715 razy
Pytanie 1
W którym roku i kto wydał przywilej w Koszycach ?
Ludwik Andegaweński w 1374
Pytanie 2
W którym roku Ludwik Węgierski wydał przywilej dla kościoła ?
1381
Pytanie 3
Jak nazywały się córki Ludwika Węgierskiego ?
Maria i Jadwiga
Pytanie 4
Kto był I historycznym władcą Litwy ?
Mendog
Pytanie 5
Kim był Olgierd ?
Pytanie 6
Data uni w Krewie
1385
Pytanie 7
Bitwa pod Worsklą
1399
Pytanie 8
Unia wileńsko-radomska
1401
Pytanie 9
Pokój w Raciążu
1404
Pytanie 10
I pokój w Toruniu
1411
Pytanie 11
Unia w Horodle
1413
Pytanie 12
Pokój w Mielnie za namową papieża
1422
Pytanie 13
Przywilej jedleńsko-krakowski
1430
Pytanie 14
Król Czech wybrany w 1424
Zygmunt Korybutowicz
Pytanie 15
Atak Władysława Warneńczyka na Turcję
1440
Pytanie 16
Pokój adrianopolsko-szegedyński
1443
Pytanie 17
Bitwa w 1444
Pod Warną
Pytanie 18
Okres bezkrólewia
1444-1447
Pytanie 19
Śmierć Jerzego z Podiebradu króla Czech
1471
Pytanie 20
Kto zostaje królem Węgier 1457 ?
Maciej Korwin