Pytania i odpowiedzi

Matura: Starożytny Rzym

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Bardzo dużo pytań ze starożytnego Rzymu. Wszystko wrzucone do jednego kotła, trochę chaotycznie i niepokolei, ale przygotowywałam się do matury. Być może komuś się również przyda (;
Ilość pytań: 132 Rozwiązywany: 30316 razy
Pytanie 21
Urząd o charakterze nadzwyczajnym, powoływany w sytuacjach krytycznych na 6 miesięcy, posiadający najwyższą, niczym nieograniczoną władzę to:
dyktator
Pytanie 22
Urządnik w starożytnym Rzymie, posiadający pełnię władzy wykonawczej, wojskowej i administracyjnej, prawo do zwoływania zgromadzenia ludowego i senatu to:
konsul
Pytanie 23
Urząd składający się z byłych i czynnych urzędników, posiadający uprawnienia doradcze i opiniodawcze, dominował nad innymi organami władzy dzięki swemu autorytetowi:
senat
Pytanie 24
Urzędnik w starożytnym Rzymie, do którego obowiązków należało sporządzanie spisu majątku to:
cenzor
Pytanie 25
Urzędy w Rzymie były z reguły:
kolegialne
niepłatne
o kadencji jednorocznej
Pytanie 26
Arystokracja rodowa, która zmonopolizowałą dostęp do urzędów i godności kapłańskich to:
Patrycjusze
Pytanie 27
Lud rzymski to:
Plebejusze
Pytanie 28
Urząd Trybuna Ludowego powstał w roku:
494
Pytanie 29
Spisanie prawa (Prawo 12 Tablic) nastąpiło w roku:
451
Pytanie 30
Ugrupowanie polityczne w starożytnym Rzymie działające w interesie plebejuszy, byli za dalszym rozprzestrzenianiem Imperium:
Popularzy
Pytanie 31
Konserwatywne ugrupowanie polityczne w starożytnym Rzymie, skupiające członków bogatych rodów senatorskich to:
Optymaci
Pytanie 32
Dyktator rzymski, przywódca optymatów, wzmocnił rolę senatu i osłabił rolę popularów:
Sulla
Pytanie 33
Powstanie Spartakusa to lata:
73-71
Pytanie 34
Największe prześladowania chrześcijan były za czasów panowania cesarza:
Dioklecjana
Pytanie 35
I triumwirat zawarto w roku:
60
Pytanie 36
Nazwa filipika pochodzi od mów wymierzonych przeciwko Filipowi II Macedońskiemu, które wygłaszał:
Demostenes
Pytanie 37
Bitwa Krasussa z Partami pod Carrhe to rok:
53
Pytanie 38
Wojna domowa, wynikająca z nieporozumień pomiędzy Pompejuszem a Cesarem, to lata:
49 - 45
Pytanie 39
Cesar był przywódcą:
Popularów
Pytanie 40
Przywódcami Optymtów nie byli:
Cyceron
Cezar

Powiązane tematy

#starozytny #rzym #rzym