Fiszki

Matura: Starożytny Rzym

Test w formie fiszek Bardzo dużo pytań ze starożytnego Rzymu. Wszystko wrzucone do jednego kotła, trochę chaotycznie i niepokolei, ale przygotowywałam się do matury. Być może komuś się również przyda (;
Ilość pytań: 132 Rozwiązywany: 30318 razy
Lata ustroju monarchicznego w starożytnym Rzymie:
753-509
Lata ustroju republiki w starożytnym Rzymie to lata:
509 - 31
Okres cesarstwa w starożytnym Rzymie to lata (bez skrótów "p.n.e"; "n.e")
31 - 476
Pierwszym królem Rzymu był:
Romulus
Ostatnim królem monarchii rzymskiej był:
Tarkwiniusz Pyszny
Trzej ostatni królowie monarchii rzymskiej to:
Macedończycy
Etruskowie
Grecy
Etruskowie
Liczba królów panujących w okresie monarchii to:
7
Legendarna data założenia Rzymu to rok:
753
Faktyczna data założenia Rzymu to wiek:
X
Najważniejszym organem władzy republiki rzymskiej było:
Zgromadzenie Ludowe
Najstarsze zgromadzenie ludowe w Rzymie (zberano się wg. przynależności rodowej), które w okresie republiki rzymskiej straciło na znaczeniu, to zgromadzenia (komicja):
kurialne
Zgromadzenie, w którym zbierano się i głosowano wg. podziału majątkowego, to zgromadzenie:
centurialne
Zgromadzenie, w którym głosowano wg. miejsca zamieszkania to zgromadzenie:
tribusowe
Nazwa jednostki administracyjno-terytorialna (było ich 35):
tribus
Najmniejsza jednostką taktyczną legionu:
centuria
Na zgrmadzneiu tribusowym zajmowano się:
wyborem niższych urzędników
polityką wewnętrzną
polityką zagraniczną
wyborem wyższych urzędników
wyborem niższych urzędników
polityką wewnętrzną
Urządnik w starożytnym Rzymie, zajmujący się finansami, to:
kwestor
Urządnik w starożytnym Rzymie, zajmujący się sprawami porządkowymi miasta, zaopatrzeniem, organizacją Igrzysk to:
edyl
Urządnik w starożytnym Rzymie, sprawujący władzę sądową to:
pretor
Urządnik w starożytnym Rzymie, powoływany wśród plebejuszy, którzy zwoływali zgromadzenia ludowe, posiadający prawo veta i przywilej nietykalności to:
trybun ludowy

Powiązane tematy

#starozytny #rzym #rzym

Inne tryby