Pytania i odpowiedzi

Średniowiecze

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający wiedzę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 13797 razy
Pytanie 1
Który lud zamieszkiwał tereny obecnej Hiszpanii we wczesnym średniowieczu?
Wizygoci
Pytanie 2
Który władca bizantyjski wydał w latach 528-534 dokument o nazwie "Corpus iuris civilis"?
Justynian Wielki
Pytanie 3
W 622 roku Mahomet udał się do:
Medyny
Pytanie 4
Poprawne przyporządkowanie dynastii do pochodzącego z niej władcy frankijskiego to:
Karolingowie - Karol Wielki
Pytanie 5
Zasada primogenitury zakłada, że:
władza dziedziczona jest przez najstarszego syna, wyłącznie w linii męskiej
Pytanie 6
Arcybiskup Canterbury, Tomasz Becket zamordowany został w roku:
1170
Pytanie 7
W którym kraju panowała dynastia zapoczątkowana przez Ruryka, wodza Waregów?
Ruś
Pytanie 8
Francuski odpowiednik parlamentu angielskiego w średniowieczu nosił nazwę:
Stany Generalne
Pytanie 9
Który z podanych władców Polski nigdy się nie koronował?
Kazimierz I Odnowiciel
Pytanie 10
Podział dzielnicowy Polski nastąpił w roku:
1138
Pytanie 11
Urząd, który NIE jest związany z administracją Polski w XI i XII wieku to:
starosta
Pytanie 12
"Corona Regni Poloniae" to pojęcie określające:
państwo
Pytanie 13
Dynastia, która rozpoczęła panowanie w Polsce po wygaśnięciu rodu Piastów to:
Andegawenowie
Pytanie 14
Które zdanie poprawnie określa stan szlachectwa w średniowieczu?
Stan szlachecki obejmował dwie warstwy społeczne: szlachtę niższą i wyższą.
Pytanie 15
Zamek Krzyżacki w Malborku jest przykładem stylu:
gotyckiego