Powtórzenie: Średniowiecze

Powtórzenie sprawdzający wiedzę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Historia, powtórzenie. 20 pytań.

Który lud zamieszkiwał tereny obecnej Hiszpanii we wczesnym średniowieczu?
Wizygoci
Który władca bizantyjski wydał w latach 528-534 dokument o nazwie "Corpus iuris civilis"?
Justynian Wielki
W 622 roku Mahomet udał się do:
Medyny
Poprawne przyporządkowanie dynastii do pochodzącego z niej władcy frankijskiego to:
Karolingowie - Karol Wielki
Zasada primogenitury zakłada, że:
władza dziedziczona jest przez najstarszego syna, wyłącznie w linii męskiej
Arcybiskup Canterbury, Tomasz Becket zamordowany został w roku:
1170
W którym kraju panowała dynastia zapoczątkowana przez Ruryka, wodza Waregów?
Ruś
Francuski odpowiednik parlamentu angielskiego w średniowieczu nosił nazwę:
Stany Generalne
Który z podanych władców Polski nigdy się nie koronował?
Kazimierz I Odnowiciel
Podział dzielnicowy Polski nastąpił w roku:
1138
Urząd, który NIE jest związany z administracją Polski w XI i XII wieku to:
starosta
"Corona Regni Poloniae" to pojęcie określające:
państwo
Dynastia, która rozpoczęła panowanie w Polsce po wygaśnięciu rodu Piastów to:
Andegawenowie
Które zdanie poprawnie określa stan szlachectwa w średniowieczu?
Stan szlachecki obejmował dwie warstwy społeczne: szlachtę niższą i wyższą.
Zamek Krzyżacki w Malborku jest przykładem stylu:
gotyckiego
Który władca utonął w rzece w trakcie III krucjaty?
Fryderyk I Barbarossa
Które rody popadły w konflikt nazwany "wojną dwóch róż"?
Lancasterowie i Yorkowie
Defenestracja określała śmierć przez:
wyrzucenie przez okno
Nauki angielskiego teologa, Jana Wiklefa stały się inspiracją dla którego ruchu reformacyjnego?
Husytyzm
Kto został przedstawiony na obrazie?
Picture 19
Joanna d'Arc

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.