Średniowiecze

Pytanie 1
Który lud zamieszkiwał tereny obecnej Hiszpanii we wczesnym średniowieczu?
Pytanie 2
Który władca bizantyjski wydał w latach 528-534 dokument o nazwie "Corpus iuris civilis"?
Pytanie 3
W 622 roku Mahomet udał się do:
Pytanie 4
Poprawne przyporządkowanie dynastii do pochodzącego z niej władcy frankijskiego to:
Pytanie 5
Zasada primogenitury zakłada, że:
Dalej