Pytania i odpowiedzi

Przełom XV i XVI wieku - daty!

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości dat z historii XV i XVI wieku.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2631 razy
Pytanie 1
Papieska inkwizycja w Polsce
1320
Pytanie 2
Ludwik Andegaweński królem Polski
1370
Pytanie 3
unia personalna Polski z Węgrami
1370
Pytanie 4
Przywilej koszycki
1374
Pytanie 5
Śmierć Ludwika
1382
Pytanie 6
Koronacja Jadwigi na króla
1384
Pytanie 7
Umowa w Krewie pomiędzy Polską a Litwą
1385
Pytanie 8
unia polsko-litewska
1386
Pytanie 9
Reforma Akademii Krakowskiej
1400
Pytanie 10
Powstanie na Żmudzi przeciw Zakonowi
1409
Pytanie 11
Bitwa pod Grunwaldem
1410
Pytanie 12
Pierwszy pokój toruński
1411
Pytanie 13
Kolejny akt unii polsko-litewskiej
1413
Pytanie 14
Śmierć Jagiełły
1434
Pytanie 15
Założenie Związku Pruskiego
1440
Pytanie 16
Wojna z Turcją podjęta przez Kazimierza Jagiellończyka
1444
Pytanie 17
Kazimierz Jagiellończyk obejmuje tron Polski
1447
Pytanie 18
pruscy posłowie przybywają do Kazimierza z prośbą o przyłączenie Prus do Polski
1454
Pytanie 19
Związek Pruski wypowiada posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi
1454
Pytanie 20
wojna 13-letnia (podaj lata trwania)
1454-1466

Powiązane tematy

#historia #xvxviwiek #daty