Pytania i odpowiedzi

Ziemie Polskie po Kongresie Wiedeńskim

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test idealny dla maturzystów. Sprawdź swoją wiedzę dotycząca losów terenów ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim.
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 21329 razy
Pytanie 1
Kto był rzecznikiem sprawy odrodzenia Polski u boku Rosji na Kongresie Wiedeńskim?
Adam Czartoryski
Pytanie 2
Do kogo należała wg. Konstytucji Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 roku władza wykonawcza?
do króla polskiego
Pytanie 3
Kto spośród wymienionych działaczy należał do tzw. kaliszan?
Bonawentura Niemojowski
Pytanie 4
Kiedy wprowadzono cenzurę prewencyjną w Królestwie Polskim? ( w którym roku )
1819
Pytanie 5
Sąd sejmowy z 1825 roku postanowił o:
uniewinnieniu członków Towarzystwa Patriotycznego
Pytanie 6
Z inicjatywy Stanisława Staszica powstał/o/a:
Główna Dyrekcja Górnicza
Pytanie 7
Sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego przesyłał królowi (więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź) :
petycje
skargi
adresy
Pytanie 8
Kto kierował spiskiem podchorążych w Szkole Piechoty, który w efekcie doprowadził do wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku?
Piotr Wysocki
Pytanie 9
Kto utworzył Klub Patriotyczny - ruch domagający się rozciągnięcia powstania listopadowego poza Królestwo, zerwania z Wielkim Księciem Konstantym?
Maurycy Mochnacki
Pytanie 10
Podaj datę roczną bitwy pod Ostrołęką
1831
Pytanie 11
Kto dowodził powstańcami w bitwie pod Iganiami? ( Imię i nazwisko dowódcy)
Ignacy Prądzyński
Pytanie 12
Kogo najczęściej obwinia się za klęskę powstania listopadowego, ponieważ podczas oblężenia Warszawy wysłał z miasta 20 - tys. żołnierzy? ( Imię i Nazwisko dowódcy )
Jan Krukowiecki
Pytanie 13
Data wprowadzenia statutu organicznego w Królestwie :
1832
Pytanie 14
W przybliżeniu, ile osób udało się na "Wielką Emigrację" po 1831 roku?
50 tys.
Pytanie 15
"Naczelnikiem" Hotelu Lambert był ...
książe Adam Czartoryski