Powtórzenie: Ziemie Polskie po Kongresie Wiedeńskim

Powtórzenie idealny dla maturzystów. Sprawdź swoją wiedzę dotycząca losów terenów ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim.

Historia, powtórzenie. 24 pytań.

Kto był rzecznikiem sprawy odrodzenia Polski u boku Rosji na Kongresie Wiedeńskim?
Adam Czartoryski
Do kogo należała wg. Konstytucji Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 roku władza wykonawcza?
do króla polskiego
Kto spośród wymienionych działaczy należał do tzw. kaliszan?
Bonawentura Niemojowski
Kiedy wprowadzono cenzurę prewencyjną w Królestwie Polskim? ( w którym roku )
1819
Sąd sejmowy z 1825 roku postanowił o:
uniewinnieniu członków Towarzystwa Patriotycznego
Z inicjatywy Stanisława Staszica powstał/o/a:
Główna Dyrekcja Górnicza
Sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego przesyłał królowi (więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź) :
skargi
petycje
adresy
Kto kierował spiskiem podchorążych w Szkole Piechoty, który w efekcie doprowadził do wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku?
Piotr Wysocki
Kto utworzył Klub Patriotyczny - ruch domagający się rozciągnięcia powstania listopadowego poza Królestwo, zerwania z Wielkim Księciem Konstantym?
Maurycy Mochnacki
Podaj datę roczną bitwy pod Ostrołęką
1831
Kto dowodził powstańcami w bitwie pod Iganiami? ( Imię i nazwisko dowódcy)
Ignacy Prądzyński
Kogo najczęściej obwinia się za klęskę powstania listopadowego, ponieważ podczas oblężenia Warszawy wysłał z miasta 20 - tys. żołnierzy? ( Imię i Nazwisko dowódcy )
Jan Krukowiecki
Data wprowadzenia statutu organicznego w Królestwie :
1832
W przybliżeniu, ile osób udało się na "Wielką Emigrację" po 1831 roku?
50 tys.
"Naczelnikiem" Hotelu Lambert był ...
książe Adam Czartoryski
Zaznacz konspiracyjne organizacje działające <br /&rt;na ziemiach polskich w latach 30. i 40. XIX wieku
Związek Przyjaciół Ludu
Związek Bezimienny - Waleriana Pietkiewicza
Konfederacja Powszechna Narodu Polskiego
Ciekawostka na rozluźnienie - Co zrobił Wielki Książe Konstanty na wieść o zwycięstwach odnoszonych przez powstańców pod Grochowem?
Począł z aprobatą dla swych niegdysiejszych podopiecznych śpiewać " Jeszcze Polska nie zginęła..."
Kto był dyktatorem Powstania Krakowskiego?
Jan Tyssowski
Podaj datę wybuchu powstania krakowskiego ( dd.mm.rrrr)
20.02.1846
Kto stał na czele rabacji galicyjskiej?
Jakub Szela
Kto dowodził w bitwach pod Miłosławiem i Sokołowem podczas polskiej Wiosny Ludów?
Ludwik Mierosławski
Przedstawiciel millenerów
Jurgens
Zaznacz osoby związane z powstaniem styczniowym :
Aleksander Wielopolski
Stefan Bobrowski
Apollon Korzeniowski
Marian Langiewicz
E Jurgens
Romuald Traugutt
Jarosław Dąbrowski
Agaton Giller
Chłopa nie można było rugować (usuwać) z ziemi oraz miał możliwość wykupienia się z poddaństwa pod zaborem ...
pruskim

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.