Fiszki

Ziemie Polskie po Kongresie Wiedeńskim

Test w formie fiszek Test idealny dla maturzystów. Sprawdź swoją wiedzę dotycząca losów terenów ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim.
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 21329 razy
Kto był rzecznikiem sprawy odrodzenia Polski u boku Rosji na Kongresie Wiedeńskim?
Adam Czartoryski
Do kogo należała wg. Konstytucji Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 roku władza wykonawcza?
do króla polskiego
Kto spośród wymienionych działaczy należał do tzw. kaliszan?
Walerian Łukasiński
Seweryn Krzyżanowski
Bonawentura Niemojowski
Ksawery Drucki - Lubecki
Bonawentura Niemojowski
Kiedy wprowadzono cenzurę prewencyjną w Królestwie Polskim? ( w którym roku )
1819
Sąd sejmowy z 1825 roku postanowił o:
wprowadzeniu nowych podatków
amnestii politycznej i zniesieniu cenzury prewencyjnej
uniewinnieniu członków Towarzystwa Patriotycznego
winie członków Towarzystwa Patriotycznego ( zdrada stanu)
zniesieniu podatku od posiadłości ziemskiej
uniewinnieniu członków Towarzystwa Patriotycznego
Z inicjatywy Stanisława Staszica powstał/o/a:
Towarzystwo Filomatów
Wolnomularstwo Narodowe
Główna Dyrekcja Górnicza
Główna Dyrekcja Górnicza
Sejm prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego przesyłał królowi (więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź) :
opinie
adresy
sprawozdania
skargi
petycje
adresy
skargi
petycje
Kto kierował spiskiem podchorążych w Szkole Piechoty, który w efekcie doprowadził do wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku?
Maurycy Mochnacki
Piotr Wysocki
Józef Wybicki
Stanisław Wodzicki
Józef Chłopicki
Piotr Wysocki
Kto utworzył Klub Patriotyczny - ruch domagający się rozciągnięcia powstania listopadowego poza Królestwo, zerwania z Wielkim Księciem Konstantym?
Michał Radziwiłł
Józef Chłopicki
Maurycy Mochnacki
Iwan Dybicz
Maurycy Mochnacki
Podaj datę roczną bitwy pod Ostrołęką
1831
Kto dowodził powstańcami w bitwie pod Iganiami? ( Imię i nazwisko dowódcy)
Ignacy Prądzyński
Kogo najczęściej obwinia się za klęskę powstania listopadowego, ponieważ podczas oblężenia Warszawy wysłał z miasta 20 - tys. żołnierzy? ( Imię i Nazwisko dowódcy )
Jan Krukowiecki
Data wprowadzenia statutu organicznego w Królestwie :
1832
W przybliżeniu, ile osób udało się na "Wielką Emigrację" po 1831 roku?
5 tys.
50 tys.
25 tys.
20 tys.
50 tys.
"Naczelnikiem" Hotelu Lambert był ...
książe Adam Czartoryski