Pytania i odpowiedzi

Daty - historia Polski Vad. cz. III

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania z dat z historii polski. Część 3 testu.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 2598 razy
Pytanie 21
Pierwsze zastosowanie liberum veto
1652
Pytanie 22
Potop szwedzki
1655 - 1660
Pytanie 23
"Śluby lwowskie" Jana Kazimierza
1656
Pytanie 24
Traktaty welawsko-bydgoskie znoszące zależność lenną Prus Książęcych wobec Polski
1657
Pytanie 25
Wypędzenie arian z Polski
1658
Pytanie 26
Ugoda z Kozakami w Hadziaczu
1658
Pytanie 27
Pokój w Oliwie
1660
Pytanie 28
Kapitulacja Rosjan pod Cudnowem
1660
Pytanie 29
Próby reform ustrojowych i plany elekcji vivente rege
1659 - 1662
Pytanie 30
Rokosz Lubomirskiego
1665 - 1666
Pytanie 31
Bitwa z rokoszanami pod Mątwami
1666
Pytanie 32
Abdykacja Jana Kazimierza
1668
Pytanie 33
Najazd turecki, upadek Kazimierza Podolskiego
1672
Pytanie 34
Traktat w Buczaczu
1672
Pytanie 35
Hetman Jan Sobieski zwycięża wojska tureckie pod Chocimiem
1673
Pytanie 36
Przymierze z Austrią; odsiecz wiedeńska
1683
Pytanie 37
Podwójna elekcja Augusta II Wettyna i Ludwika Contiego
1697
Pytanie 38
Wojna domowa na Litwie i bitwa pod Olejnikami
1700
Pytanie 39
Elekcja Stanisława Leszczyńskiego
1704
Pytanie 40
Traktat w Altranstadt: rezygnacja Augusta II z korony polskiej
1706

Powiązane tematy

#historiapolski #daty