Pytania i odpowiedzi

Język Polski- Średniowiecze

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania zawierają materiał z epoki średniowiecza
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 96271 razy
Pytanie 1
Pojęcia charakteryzujące epokę:
hierarchizacja, pareneza, teocentryzm
Pytanie 2
Nurty filozoficzne;
augustynizm, tomizm, franciszkanizm,
Pytanie 3
Ramy chronologiczne:
476-1492
Pytanie 4
Literatura zajmująca sie opisywaniem żywota i śmierci świetych:
hagiografia
Pytanie 5
"Memento Mori" co to znaczy:
pamiętajmy o śmierci
Pytanie 6
Motyw deesis wystepuje:
Bogurodzicy
Pytanie 7
Etos rycerski to:
zbiór postaw moralnych i wartości ścisle przestrzeganych przez rycerzy
Pytanie 8
Chansons de geste to :
pieś o czynach chwalebnych,
Pytanie 9
Styl w sztuce odzwierciedlający drogę człowieka do życia wiecznego:
gotyk
Pytanie 10
W którym utworze została przedstawiona wędrówka poety po Piekle, Czyśćcu, Raju:
Boska komedia Alighieri Dante
Pytanie 11
Jest przykładem wzorca ascety:
Aleksy z Legedny o św. Aleksym
Pytanie 12
W tym zabytku języka polskiego znajduję się pierwsze polskie zdanie; "Dać, ać ja pobruszę, a ty poczywaj":
Księga henrykowska
Pytanie 13
Uniwersalizm, pojmował wspólnotę, która była jednolita pod względem:
języka, ustroju, wiary,
Pytanie 14
Archaizm to :
wyraz, który wyszedł z użytku
Pytanie 15
Dance macabre to :
topos tanca śmierci
Pytanie 16
Gall Anonim sworzył "Kronikę polską" inna jej nazwa to:
Kronika trzech Bolesławów
Pytanie 17
Topos Ubi Sunt mówi o :
przemijaniu życia ludzkiego