Fiszki

Język Polski- Średniowiecze

Test w formie fiszek Pytania zawierają materiał z epoki średniowiecza
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 96044 razy
Pojęcia charakteryzujące epokę:
praca u podstaw, emancypacja kobiet, scjentyzm
hierarchizacja, pareneza, teocentryzm
kontrreformacja, sarmatyzm
hierarchizacja, pareneza, teocentryzm
Nurty filozoficzne;
symbolizm, ekspresjonizm, impresjonizm,
racjonzliam, empiryzm, deizm
augustynizm, tomizm, franciszkanizm,
augustynizm, tomizm, franciszkanizm,
Ramy chronologiczne:
1890-1918
1822-1863
476-1492
476-1492
Literatura zajmująca sie opisywaniem żywota i śmierci świetych:
pareneza
tyrtejska
hagiografia
hagiografia
"Memento Mori" co to znaczy:
taniec śmierci
sztuka umierania
pamiętajmy o śmierci
pamiętajmy o śmierci
Motyw deesis wystepuje:
Bogurodzicy
Boskiej Komedii
Lamencie Matki Boskiej pod krzyżem...
Bogurodzicy
Etos rycerski to:
wzorzec osobowy
zbiór postaw moralnych i wartości ścisle przestrzeganych przez rycerzy
przykład lieratury hagiograficznej
zbiór postaw moralnych i wartości ścisle przestrzeganych przez rycerzy
Chansons de geste to :
panegirtyk,
pieś o czynach chwalebnych,
pieśń o nieszczęśliwej miłości
pieś o czynach chwalebnych,
Styl w sztuce odzwierciedlający drogę człowieka do życia wiecznego:
styl romański
gotyk
rokoko
gotyk
W którym utworze została przedstawiona wędrówka poety po Piekle, Czyśćcu, Raju:
Dzieje Tristana i Izoldy
Wielki testament Francois Villon
Boska komedia Alighieri Dante
Boska komedia Alighieri Dante
Jest przykładem wzorca ascety:
Matka Boska z Bogurodzicy
Roland z Pieśni o Rolandzie
Aleksy z Legedny o św. Aleksym
Aleksy z Legedny o św. Aleksym
W tym zabytku języka polskiego znajduję się pierwsze polskie zdanie; "Dać, ać ja pobruszę, a ty poczywaj":
Bulla gnieźnieńska
Biblia Królowej Zofii
Księga henrykowska
Księga henrykowska
Uniwersalizm, pojmował wspólnotę, która była jednolita pod względem:
języka, ustroju, wiary,
pańswta, klasy społecznej
filozofii, władcy
języka, ustroju, wiary,
Archaizm to :
wyraz, który wyszedł z użytku
typ lieratury średniowiecznej
wzorzec osobowy
wyraz, który wyszedł z użytku
Dance macabre to :
topos tanca śmierci
topos życia snu
motyw ikonograficzny Piety
topos tanca śmierci
Gall Anonim sworzył "Kronikę polską" inna jej nazwa to:
Kronika trzech Bolesławów
Boska Kronika
Wielki Testament
Kronika trzech Bolesławów
Topos Ubi Sunt mówi o :
przemijaniu życia ludzkiego
teatralizacji śmierci
potędze śmierci
przemijaniu życia ludzkiego

Powiązane tematy

#sredniowiecze #epoka #jezykpolski

Inne tryby