Strona 1

Język Polski- Średniowiecze

Pytanie 1
Pojęcia charakteryzujące epokę:
praca u podstaw, emancypacja kobiet, scjentyzm
kontrreformacja, sarmatyzm
hierarchizacja, pareneza, teocentryzm
Pytanie 2
Nurty filozoficzne;
racjonzliam, empiryzm, deizm
augustynizm, tomizm, franciszkanizm,
symbolizm, ekspresjonizm, impresjonizm,
Pytanie 3
Ramy chronologiczne:
1890-1918
476-1492
1822-1863
Pytanie 4
Literatura zajmująca sie opisywaniem żywota i śmierci świetych:
pareneza
tyrtejska
hagiografia
Pytanie 5
"Memento Mori" co to znaczy:
taniec śmierci
pamiętajmy o śmierci
sztuka umierania
Pytanie 6
Motyw deesis wystepuje:
Bogurodzicy
Lamencie Matki Boskiej pod krzyżem...
Boskiej Komedii
Pytanie 7
Etos rycerski to:
przykład lieratury hagiograficznej
wzorzec osobowy
zbiór postaw moralnych i wartości ścisle przestrzeganych przez rycerzy
Pytanie 8
Chansons de geste to :
panegirtyk,
pieś o czynach chwalebnych,
pieśń o nieszczęśliwej miłości