Pytania i odpowiedzi

Ateńska demokracja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Poziom podstawowy. Pytania z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Pierwotny ustrój Aten, instytucje demokracji ateńskiej.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 2361 razy
Pytanie 1
W którym roku Drakon spisał greckie prawa?
621 r. p.n.e.
Pytanie 2
Ilu archontów wybierano w Atenach i na jak długą kadencję?
W Atenach co
rok
wybierano
dziewięciu
archontów.
Pytanie 3
Jak nazywano radę archontów?
Radą Areopagu
Pytanie 4
Czym zasłynęli Aristogejton i Harmodios?
zamordowaniem jednego z synów Pizystrata
Pytanie 5
Zaznacz zdanie prawdziwe
Autorem surowych praw wprowadzonych w Atenach był Solon.
Fałsz
W Radzie Pięciuset mogli zasiadać wyłącznie bogaci obywatele.
Fałsz
Klejstenez był autorem ostracyzmu.
Prawda
Pytanie 6
Zgromadzenie ludowe to inaczej:
Eklezja
Pytanie 7
Ile osób wchodziło w skład sądu ludowego?
6000
Pytanie 8
Sąd ludowy to inaczej:
Heliaja
Pytanie 9
Po reformach Klejstenesa kto dowodził armią i jak liczna była ta rada?
Dowodzący armią nazywani byli
strategami
i było ich
dziesięciu
.
Pytanie 10
Ile lat trzeba było ukończyć by móc zostać członkiem sądu ludowego?
30
Pytanie 11
Czym lub kim były fyle?
jednostkami podziału administracyjnego
Pytanie 12
Ile osób wchodziło w skład Rady Pięciuset?
50
Pytanie 13
Połącz datę z wydarzeniem.
ucieczka syna Pizystrata z Aten
510 r. p.n.e.
reformy Klejstenesa
508 r. p.n.e.
narodziny Peryklesa
495 r. p.n.e.
Pytanie 14
Stratedzy byli wybierani w drodze:
głosowania
Pytanie 15
Przez ile lat Perykles pełnił nieprzerwanie rolę stratega?
15 lat
Pytanie 16
Połącz termin z definicją
Areopag
wzniesienie na którym spotykała się Rada Starszych
Pnyks
miejsce spotkań zgromadzenia ludowego
Agora
główny plac Aten
Akropol
wzgórze świątynne
Pytanie 17
Zaznacz zdania prawdziwe.
Mury łączące Pireus z Atenami miały długość około 6 kilometrów.
Prawda
Ateny z Pireusem połączono w IV w. p.n.e.
Fałsz
Fałsz
Pytanie 18
Jakie zwierzę symbolizowało Atenę?
sowa