Pytania i odpowiedzi

Prawa człowieka - geneza praw człowieka

Pytanie 1
Czy I generacja praw człowieka to prawa indywidualne- osobiste i polityczne?
tak
Pytanie 2
II generacja praw człowieka to: prawa kolektywne czy prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne?
prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
Pytanie 3
Czy III generacja praw człowieka odnosi się do jakości życia?
tak
Pytanie 4
W którym roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych?
1945
Pytanie 5
W którym roku podpisano Deklarację Praw Człowieka?
1948
Pytanie 6
Wymień organy ONZ odpowiedzialne za ochronę praw człowieka.
Rada Praw Człowieka, Komitety Traktatowe, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, Międzynarodowy Trybunał Karny
Pytanie 7
Wymień organy Rady Europy stojące na straży praw człowieka.
Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisarz Praw Człowieka
Pytanie 8
W którym roku została podpisana Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?
1950
Pytanie 9
Organy OBWE stojące na straży praw człowieka to (wybierz 2):
Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
Pytanie 10
Czy Parlament Europejski w Unii Europejskiej zajmuje się ochrona praw człowieka?
tak
Pytanie 11
Czy Trybunał Sprawiedliwości oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w strukturach Unii Europejskiej zajmują się ochrona praw człowieka?
tak
Pytanie 12
Kto jest Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich od 2003 roku?
Nikiforos Diamandouros
Pytanie 13
7 podstawowych zasad Czerwonego Krzyża (wybierz 7):
nautralnośc
powszechnośc
niezależnośc
dobrowolnośc
jednośc
bezstronnośc
humanitaryzm
Pytanie 14
7 podstawowych zasad Czerwonego Krzyża (wybierz 7):
powszechnośc
humanitaryzm
dobrowolnośc
bezstronnośc
jednośc
neutralnośc
niezależnośc
Pytanie 15
Jak nazywa się organizacja powstała w 1961 r której najważniejszym celem jest zabieganie o amnestię więźniów politycznych?
Amnesty International

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.