Test

Prawa człowieka - geneza praw człowieka

Pytanie 1
Czy I generacja praw człowieka to prawa indywidualne- osobiste i polityczne?
nie
tak
Pytanie 2
II generacja praw człowieka to: prawa kolektywne czy prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne?
Pytanie 3
Czy III generacja praw człowieka odnosi się do jakości życia?
nie
tak
Pytanie 4
W którym roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych?
Pytanie 5
W którym roku podpisano Deklarację Praw Człowieka?
Pytanie 6
Wymień organy ONZ odpowiedzialne za ochronę praw człowieka.