Fiszki

Prawa człowieka - geneza praw człowieka

Test w formie fiszek Pojęcie i geneza praw człowieka, Uniwersalny system ochrony praw człowieka, Ochrona praw człowieka w Polsce, Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony praw człowieka
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 49524 razy
Czy I generacja praw człowieka to prawa indywidualne- osobiste i polityczne?
nie
tak
tak
II generacja praw człowieka to: prawa kolektywne czy prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne?
prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
Czy III generacja praw człowieka odnosi się do jakości życia?
tak
nie
tak
W którym roku podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych?
1945
W którym roku podpisano Deklarację Praw Człowieka?
1948
Wymień organy ONZ odpowiedzialne za ochronę praw człowieka.
Rada Praw Człowieka, Komitety Traktatowe, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, Międzynarodowy Trybunał Karny
Wymień organy Rady Europy stojące na straży praw człowieka.
Europejski Trybunał Praw Człowieka, Komisarz Praw Człowieka
W którym roku została podpisana Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności?
1950
Organy OBWE stojące na straży praw człowieka to (wybierz 2):
Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych
Komisja Praw Człowieka i Ludów
Trybunał Sprawiedliwości
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka
Czy Parlament Europejski w Unii Europejskiej zajmuje się ochrona praw człowieka?
nie
tak
tak
Czy Trybunał Sprawiedliwości oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w strukturach Unii Europejskiej zajmują się ochrona praw człowieka?
nie
tak
tak
Kto jest Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich od 2003 roku?
Nikiforos Diamandouros
7 podstawowych zasad Czerwonego Krzyża (wybierz 7):
powszechnośc
nienaruszalnośc
humanitaryzm
niezbywalnośc
bezstronnośc
nautralnośc
niezależnośc
dobrowolnośc
jednośc
powszechnośc
humanitaryzm
bezstronnośc
nautralnośc
niezależnośc
dobrowolnośc
jednośc
7 podstawowych zasad Czerwonego Krzyża (wybierz 7):
bezstronnośc
neutralnośc
powszechnośc
dobrowolnośc
niezbywalnośc
jednośc
humanitaryzm
nienaruszalnośc
niezależnośc
bezstronnośc
neutralnośc
powszechnośc
dobrowolnośc
jednośc
humanitaryzm
niezależnośc
Jak nazywa się organizacja powstała w 1961 r której najważniejszym celem jest zabieganie o amnestię więźniów politycznych?
Amnesty International
Czerwony Półksieżyc
Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka
Amnesty International