Pytania i odpowiedzi

Skład chemiczny komórki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. woda, białka, lipidy, węglowodany :)
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 7183 razy
Pytanie 1
Woda stanowi około:
80% masy komórki
Pytanie 2
Cząsteczka wody składa się z:
jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru
Pytanie 3
Co umożliwia woda rozpuszczonym w niej substancjom:
transport
Pytanie 4
Woda w procesie fotosyntezy jest:
substratem
Pytanie 5
Białka zbudowane są z:
aminokwasów
Pytanie 6
Aminokwasy to związki organiczne zawierające:
obie odpowiedzi są poprawne
Pytanie 7
W skład białek wchodzi:
20 rodzajów aminokwasów
Pytanie 8
Aminokwasy różnią się między sobą:
rodnikiem
Pytanie 9
Białka to inaczej:
proteiny
Pytanie 10
Białka zawierające poza aminokwasami glukozę to:
glikoproteiny
Pytanie 11
Lipidy to inaczej:
tłuszczowce
Pytanie 12
Lipidy składają się z:
alkoholu
kwasów tłuszczowych
Pytanie 13
Woski to substancje chroniące organizm przed utratą:
wody
Pytanie 14
Są podstawowym składnikiem budującym błony komórkowe:
fosfolipidy
Pytanie 15
Węglowodany to związki chemiczne zbudowane z jednej, dwóch lub większej liczby cząsteczek:
cukru
Pytanie 16
Są zbudowane z pojedynczej cząsteczki cukru:
monosacharydy
Pytanie 17
Są zbudowane z dwóch cząsteczek heksoz, przy czym jedną z nich jest zawsze glukoza:
disacharydy
Pytanie 18
Cukier mleczny to inaczej:
laktoza
Pytanie 19
Są zbudowane z wielu cząsteczek cukrów:
polisacharydy
Pytanie 20
Jest podstawowym budulcem pancerzyków owadów:
chityna

Powiązane tematy

#woda #bialka #lipidy #weglowodany