Fiszki

Skład chemiczny komórki

Test w formie fiszek woda, białka, lipidy, węglowodany :)
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 6234 razy
Woda stanowi około:
80% masy komórki
90% masy komórki
85% masy komórki
80% masy komórki
Cząsteczka wody składa się z:
jednego atomu tlenu i jednego atomu wodoru
jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru
dwóch atomów tlenu i dwóch atomów wodoru
dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru
jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru
Co umożliwia woda rozpuszczonym w niej substancjom:
eksport
import
transport
transport
Woda w procesie fotosyntezy jest:
produktem
substratem
substratem
Białka zbudowane są z:
aminokwasów
Aminokwasy to związki organiczne zawierające:
grupę karboksylową
grupę aminową
obie odpowiedzi są poprawne
obie odpowiedzi są poprawne
W skład białek wchodzi:
20 rodzajów aminokwasów
30 rodzajów aminokwasów
10 rodzajów aminokwasów
20 rodzajów aminokwasów
Aminokwasy różnią się między sobą:
rodnikiem
Białka to inaczej:
witaminy
lipidy
proteiny
proteiny
Białka zawierające poza aminokwasami glukozę to:
glikoproteiny
Lipidy to inaczej:
tłuszczowce
Lipidy składają się z:
alkoholu
kwasów tłuszczowych
witamin
hemoglobiny
alkoholu
kwasów tłuszczowych
Woski to substancje chroniące organizm przed utratą:
wody
Są podstawowym składnikiem budującym błony komórkowe:
fosfolipidy
Węglowodany to związki chemiczne zbudowane z jednej, dwóch lub większej liczby cząsteczek:
cukru

Powiązane tematy

#woda #bialka #lipidy #weglowodany

Inne tryby