Strona 1

Skład chemiczny komórki

Pytanie 1
Woda stanowi około:
90% masy komórki
80% masy komórki
85% masy komórki
Pytanie 2
Cząsteczka wody składa się z:
dwóch atomów tlenu i dwóch atomów wodoru
jednego atomu tlenu i jednego atomu wodoru
dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru
jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru
Pytanie 3
Co umożliwia woda rozpuszczonym w niej substancjom:
eksport
transport
import
Pytanie 4
Woda w procesie fotosyntezy jest:
produktem
substratem
Pytanie 5
Białka zbudowane są z:
Pytanie 6
Aminokwasy to związki organiczne zawierające:
obie odpowiedzi są poprawne
grupę karboksylową
grupę aminową

Powiązane tematy

#woda #bialka #lipidy #weglowodany