Pytania i odpowiedzi

Czasy świetności dynastii Jagiellonów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 2241 razy
Pytanie 1
W którym roku zmarł Władysław Jagiełło?
w 1434 r.
Pytanie 2
Jak miał na imię syn Władysława Jagiełły, który objął tron polski po śmierci ojca?
Władysław
Pytanie 3
Jak nazywał się biskup, który sprawował opiekę i nadzór nad radą opiekuńczą przed osiągnięciem pełnoletności przez syna Władysława Jagiełły?
Zbigniew Oleśnicki
Pytanie 4
W jakich latach XV wieku w Polsce panowało bezkrólewie?
Od
1444
do
1447
roku.
Pytanie 5
Jak miał na imię syn Władysława Jagiełły, który stracił życie podczas bitwy pod Warną?
Władysław
Pytanie 6
Połącz datę z wydarzeniem.
bitwa pod Warną
1444 r.
koronacja Kazimierza Jagiellończyka
1447 r.
początek wojny trzynastoletniej
1454 r.
II pokój toruński
1466 r.
Pytanie 7
W jaki sposób zamek w Malborku wszedł w posiadanie Polski?
został wykupiony
Pytanie 8
Jak nazywano najemne, zawodowe oddziały wojskowe średniowiecza?
wojska zaciężne
Pytanie 9
Dokąd przeniesiono stolicę państwa krzyżackiego po zawarciu II pokoju toruńskiego?
do Królewca
Pytanie 10
Jakie ziemie odzyskała Polska po zawarciu II pokoju toruńskiego?
Pomorze Gdańskie
Malbork
ziemia chełmińska
biskupstwo warmińskie
Pytanie 11
Po zawarciu II pokoju toruńskiego Państwo Zakonne stało się lennem Polski.
prawda
Pytanie 12
Na tronie których państw zasiadał Władysław II Jagiellończyk?
Węgier
Czech
Pytanie 13
Czyją żoną była Elżbieta Habsburżanka?
Kazimierza Jagiellończyka