Fiszki

Czasy świetności dynastii Jagiellonów

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 2181 razy
W którym roku zmarł Władysław Jagiełło?
w 1440 r.
w 1434 r.
w 1438 r.
w 1431 r.
w 1434 r.
Jak miał na imię syn Władysława Jagiełły, który objął tron polski po śmierci ojca?
Kazimierz
Władysław
Aleksander
Bolesław
Władysław
Jak nazywał się biskup, który sprawował opiekę i nadzór nad radą opiekuńczą przed osiągnięciem pełnoletności przez syna Władysława Jagiełły?
Zbigniew Oleśnicki
Jan Muskata
Fryderyk Jagiellończyk
Stanisław Hozjusz
Zbigniew Oleśnicki
W jakich latach XV wieku w Polsce panowało bezkrólewie?
Od
. . . . . . . .
do
. . . . . . . .
roku.
Od 1444 do 1447 roku.
Jak miał na imię syn Władysława Jagiełły, który stracił życie podczas bitwy pod Warną?
Jan
Kazimierz
Bartłomiej
Władysław
Władysław
Połącz datę z wydarzeniem.
bitwa pod Warną
koronacja Kazimierza Jagiellończyka
początek wojny trzynastoletniej
II pokój toruński
1444 r.
1447 r.
1454 r.
1466 r.
bitwa pod Warną
1444 r.
koronacja Kazimierza Jagiellończyka
1447 r.
początek wojny trzynastoletniej
1454 r.
II pokój toruński
1466 r.
W jaki sposób zamek w Malborku wszedł w posiadanie Polski?
został zdobyty w czasie oblężenia
został wykupiony
został przejęty wraz ze zdobytymi okolicznymi terenami
został zdobyty podstępem
został wykupiony
Jak nazywano najemne, zawodowe oddziały wojskowe średniowiecza?
wojska zaciężne
Dokąd przeniesiono stolicę państwa krzyżackiego po zawarciu II pokoju toruńskiego?
do Elbląga
do Kłajpedy
do Królewca
do Kołobrzegu
do Królewca
Jakie ziemie odzyskała Polska po zawarciu II pokoju toruńskiego?
Pomorze Zachodnie
ziemia chełmińska
Semigalię
biskupstwo warmińskie
Malbork
Pomorze Gdańskie
Kurlandię
ziemia chełmińska
biskupstwo warmińskie
Malbork
Pomorze Gdańskie
Po zawarciu II pokoju toruńskiego Państwo Zakonne stało się lennem Polski.
fałsz
prawda
prawda
Na tronie których państw zasiadał Władysław II Jagiellończyk?
Czech
Danii
Polski
Szwecji
Węgier
Czech
Węgier
Czyją żoną była Elżbieta Habsburżanka?
Kazimierza Jagiellończyka
Aleksandra Jagiellończyka
Jana Olbrachta
Zygmunta Starego
Kazimierza Jagiellończyka