Strona 1

Mutacje

Pytanie 1
Czy mutacje zawsze powstają w wyniku czynników zewnętrznych?
tak
nie
Pytanie 2
Jakie rodzaje mutacji wyróżniamy?
chromosomowe
genowe
tkankowe
ustrojowe
Pytanie 3
Czym jest mutacja?
Jest to
nagła
i
trwała
zmiana w materiale genetycznym
komórki
.
Pytanie 4
Promieniowanie UV, dym papierosowy, toksyny pochodzące z pleśni, niektóre konserwanty i barwniki są:
Pytanie 5
Zespół Downa jest:
chorobą jednogenową
zaburzeniem chromosomowym
Pytanie 6
Albinizm jest:
chorobą jednogenową
zaburzeniem chromosomowym
Pytanie 7
Mukowiscydoza jest:
zaburzeniem chromosomowym
chorobą jednogenową
Pytanie 8
Zespół Edwardsa
chorobą jednogenową
zaburzeniem chromosomowym