Pytania i odpowiedzi

Monarchia parlamentarna w Anglii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Monarchia parlamentarna, jej historia na przykładzie Anglii.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 4393 razy
Pytanie 1
W którym roku na tronie angielskim zasiadł Karol I Stuart?
w 1625 r.
Pytanie 2
Jakie wartości wyznawali purytanie?
surowe życie
samodzielne studiowanie Biblii
czystość moralna w każdym aspekcie życia
Pytanie 3
Połącz datę z wydarzeniem.
wybuch wojny domowej w Anglii
1642
bitwa na Marston Moor
1644
ogłoszenie Anglii republiką
1649
oblężenie Limerick
1651
objęcie przez Olivera Cromwella najwyższej władzy w państwie
1653
Pytanie 4
Jak nazywał się organ, który po wprowadzeniu republiki pełnił funkcję rządu?
Rada Stanu
Pytanie 5
Co było przyczyną wybuchu w Anglii wojny domowej?
próby wprowadzenia monarchii absolutnej
Pytanie 6
W którym roku dokonano egzekucji Karola I?
w 1649 r.
Pytanie 7
Jakie zmiany wprowadził w Anglii Oliver Cromwell?
utworzył policję
rozwinął handel międzynarodowy
rozbudował flotę
podbił Szkocję
podbił Irlandię
Pytanie 8
Jaki typ rządów sprawował Oliver Cromwell?
dyktatorskie
Pytanie 9
Połącz datę z wydarzeniem.
śmierć Olivera Cromwella
1658
przywrócenie monarchii w Anglii
1660
koronacja Jakuba II Stuarta
1685
uchwalenie deklaracji praw narodu angielskiego
1689
Pytanie 10
W jakich latach na tronie angielskim zasiadał Wilhelm III Orański?
Od
1689
do
1702
roku.
Pytanie 11
Jakie zmiany wprowadzała deklaracja praw narodu angielskiego?
parlament był wybierany w wyborach
król nie mógł nakładać nowych podatków bez zgody parlamentu
król nie mógł utrzymywać armii w trakcie pokoju
król nie mógł prześladować innowierców i swoich przeciwników politycznych