Strona 1

Monarchia parlamentarna w Anglii

Pytanie 1
W którym roku na tronie angielskim zasiadł Karol I Stuart?
w 1600 r.
w 1632 r.
w 1625 r.
w 1611 r.
Pytanie 2
Jakie wartości wyznawali purytanie?
samodzielne studiowanie Biblii
czystość moralna w każdym aspekcie życia
bogata i mistyczna forma liturgii
nieomylność papieża
surowe życie
Pytanie 3
Połącz datę z wydarzeniem.
objęcie przez Olivera Cromwella najwyższej władzy w państwie
1653
bitwa na Marston Moor
1644
wybuch wojny domowej w Anglii
1642
ogłoszenie Anglii republiką
1649
oblężenie Limerick
1651
Pytanie 4
Jak nazywał się organ, który po wprowadzeniu republiki pełnił funkcję rządu?
Rada Narodowa
Rada Stanu
Komitet Republikański
Izba Gmin
Pytanie 5
Co było przyczyną wybuchu w Anglii wojny domowej?
próby wprowadzenia monarchii absolutnej
próby wprowadzenia protestantyzmu jako religii państwowej
głód, zacofanie edukacyjne i przemysłowe względem Europy
Pytanie 6
W którym roku dokonano egzekucji Karola I?
w 1649 r.
w 1652 r.
w 1650 r.
w 1647 r.