Pytania i odpowiedzi

Klasa 5, dział 4 - Krajobrazy świata

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 4 geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Pogoda, klimat, strefy klimatyczne.
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 22696 razy
Pytanie 1
W Polsce temperaturę powietrza podaje się w stopniach:
Celsjusza
Pytanie 2
Oblicz średnią roczną temperaturę Paryża. Wynik wpisz jako samą liczbę (bez °C)
11,7
Pytanie 3
Oblicz roczną sumę opadów w Paryżu. Wynik wpisz jako samą liczbę (bez mm)
720
Pytanie 4
Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Paryżu. Wynik wpisz jako samą liczbę (bez °C)
15,5
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Najwyższa roczna suma opadów jest odnotowywana o okolicy równika.
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje pomiędzy zwrotnikami.
Najniższa odnotowana temperatura na Ziemi to −89,2 °C.
Pytanie 6
Strefy klimatyczne rozciągają się:
równoleżnikowo
Pytanie 7
Jak zmienia się suma rocznych opadów wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej?
wzrasta
Pytanie 8
Łagodne zimy i chłodne lata są charakterystyczne dla klimatu:
morskiego
Pytanie 9
Strefy krajobrazowe wydziela się z uwzględnieniem występującej na danym obszarze:
flory
Pytanie 10
Wysoka temperatura powietrza i duże opady deszczu przez cały rok są charakterystyczne dla:
strefy okołorównikowej
Pytanie 11
Które zwierzęta są najbardziej liczne w tropikalnych lasach równikowych?
owady
Pytanie 12
Jaką nazwę noszą codzienne intensywne dwu - trzygodzinne opady deszczów w strefie tropikalnych lasów równikowych?
deszcze zenitalne
Pytanie 13
Zaznacz zdania prawdziwe.
Większość lasów strefy umiarkowanej rośnie na półkuli północnej.
Tropikalne lasy równikowe mają budowę warstwową.
W strefie wilgotnych lasów równikowych nie występują pory roku.
W tropikalnych lasach równikowych rośliny kwitną i owocują przez cały rok.
Pytanie 14
Połącz kontynent z nazwą stepu.
Ameryka Północna
preria
Ameryka Południowa
pampa
Pytanie 15
W jakiej strefie klimatycznej położone są stepy?
klimatów umiarkowanych
Pytanie 16
Pora deszczowa i sucha jest charakterystyczna dla strefy:
sawann
Pytanie 17
Ile wynosi suma rocznych opadów na gorących pustyniach?
do 200 mm rocznie
Pytanie 18
Zaznacz cechy charakterystyczne dla roślinności ze strefy sawann.
rozbudowany system korzeniowy
zdolność do magazynowania wody
Pytanie 19
Połącz termin z definicją
jurta
namioty stawiane przez mieszkańców azjatyckich stepów
ostnica
rodzaj rośliny porastającej stepy
oaza
miejsce na pustyni, gdzie wody podziemne znajdują się blisko powierzchni gruntu
makia
zarośla krzewów i niskich drzew, charakterystyczne dla obszaru śródziemnomorskiego
mirt
roślina występująca w krajobrazie śródziemnomorskim
Pytanie 20
Kojot, suhak i raróg to zwierzęta zamieszkujące krajobraz:
stepu