Fiszki

Klasa 5, dział 4 - Krajobrazy świata

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Pogoda, klimat, strefy klimatyczne.
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 22555 razy
W Polsce temperaturę powietrza podaje się w stopniach:
Celsjusza
Celcjusza
Celsjusza
Oblicz średnią roczną temperaturę Paryża. Wynik wpisz jako samą liczbę (bez °C)
11,7
Oblicz roczną sumę opadów w Paryżu. Wynik wpisz jako samą liczbę (bez mm)
720
Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Paryżu. Wynik wpisz jako samą liczbę (bez °C)
15,5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Najwyższa roczna suma opadów jest odnotowywana o okolicy równika.
Najwyższa roczna suma opadów atmosferycznych została odnotowana w Brazylii.
Najniższa średnia roczna temperatura powietrza występuje wokół zwrotników.
Najniższa odnotowana temperatura na Ziemi to −89,2 °C.
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje pomiędzy zwrotnikami.
Najwyższa roczna suma opadów jest odnotowywana o okolicy równika.
Najniższa odnotowana temperatura na Ziemi to −89,2 °C.
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje pomiędzy zwrotnikami.
Strefy klimatyczne rozciągają się:
południkowo
równoleżnikowo
równoleżnikowo
Jak zmienia się suma rocznych opadów wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej?
maleje
wzrasta
wzrasta
Łagodne zimy i chłodne lata są charakterystyczne dla klimatu:
kontynentalnego
morskiego
morskiego
Strefy krajobrazowe wydziela się z uwzględnieniem występującej na danym obszarze:
fauny
flory
flory
Wysoka temperatura powietrza i duże opady deszczu przez cały rok są charakterystyczne dla:
strefy okołozwrotnikowej
strefy okołorównikowej
strefy umiarkowanej
strefy okołorównikowej
Które zwierzęta są najbardziej liczne w tropikalnych lasach równikowych?
mięczaki
płazy
ptaki
gady
owady
owady
Jaką nazwę noszą codzienne intensywne dwu - trzygodzinne opady deszczów w strefie tropikalnych lasów równikowych?
deszcze zenitalne
Zaznacz zdania prawdziwe.
Nizinę Amazonki zamieszkują Pigmeje.
Większość lasów strefy umiarkowanej rośnie na półkuli północnej.
W strefie wilgotnych lasów równikowych nie występują pory roku.
Tropikalne lasy równikowe mają budowę warstwową.
W tropikalnych lasach równikowych rośliny kwitną i owocują przez cały rok.
Lasy liściaste i mieszane cechuje większa różnorodność gatunków zwierząt niż tropikalne lasy równikowe.
Większość lasów strefy umiarkowanej rośnie na półkuli północnej.
W strefie wilgotnych lasów równikowych nie występują pory roku.
Tropikalne lasy równikowe mają budowę warstwową.
W tropikalnych lasach równikowych rośliny kwitną i owocują przez cały rok.
Połącz kontynent z nazwą stepu.
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
preria
pampa
Ameryka Północna
preria
Ameryka Południowa
pampa
W jakiej strefie klimatycznej położone są stepy?
klimatów umiarkowanych
klimatów równikowych
klimatów zwrótnikowych
klimatów podzwrotnikowych
klimatów umiarkowanych
Pora deszczowa i sucha jest charakterystyczna dla strefy:
lasów iglastych
stepów
sawann
tropikalnych lasów równikowych
sawann
Ile wynosi suma rocznych opadów na gorących pustyniach?
do 400 mm rocznie
do 200 mm rocznie
do 500 mm rocznie
do 50 mm rocznie
do 200 mm rocznie
Zaznacz cechy charakterystyczne dla roślinności ze strefy sawann.
zdolność do magazynowania wody
duża ilość drzew i krzewów
rozbudowany system korzeniowy
całkowity brak drzew
dominują mchy i porosty
zdolność do magazynowania wody
rozbudowany system korzeniowy
Połącz termin z definicją
jurta
ostnica
oaza
makia
mirt
namioty stawiane przez mieszkańców azjatyckich stepów
rodzaj rośliny porastającej stepy
miejsce na pustyni, gdzie wody podziemne znajdują się blisko powierzchni gruntu
zarośla krzewów i niskich drzew, charakterystyczne dla obszaru śródziemnomorskiego
roślina występująca w krajobrazie śródziemnomorskim
jurta
namioty stawiane przez mieszkańców azjatyckich stepów
ostnica
rodzaj rośliny porastającej stepy
oaza
miejsce na pustyni, gdzie wody podziemne znajdują się blisko powierzchni gruntu
makia
zarośla krzewów i niskich drzew, charakterystyczne dla obszaru śródziemnomorskiego
mirt
roślina występująca w krajobrazie śródziemnomorskim
Kojot, suhak i raróg to zwierzęta zamieszkujące krajobraz:
sawanny
pustyni gorącej
stepu
pustyni lodowej
stepu