Strona 1

Klasa 5, dział 4 - Krajobrazy świata

Pytanie 1
W Polsce temperaturę powietrza podaje się w stopniach:
Celcjusza
Celsjusza
Pytanie 2
Oblicz średnią roczną temperaturę Paryża. Wynik wpisz jako samą liczbę (bez °C)
Pytanie 3
Oblicz roczną sumę opadów w Paryżu. Wynik wpisz jako samą liczbę (bez mm)
Pytanie 4
Oblicz średnią roczną amplitudę temperatury powietrza w Paryżu. Wynik wpisz jako samą liczbę (bez °C)
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje pomiędzy zwrotnikami.
Najwyższa roczna suma opadów jest odnotowywana o okolicy równika.
Najniższa odnotowana temperatura na Ziemi to −89,2 °C.
Najniższa średnia roczna temperatura powietrza występuje wokół zwrotników.
Najwyższa roczna suma opadów atmosferycznych została odnotowana w Brazylii.
Pytanie 6
Strefy klimatyczne rozciągają się:
południkowo
równoleżnikowo
Pytanie 7
Jak zmienia się suma rocznych opadów wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej?
maleje
wzrasta
Pytanie 8
Łagodne zimy i chłodne lata są charakterystyczne dla klimatu:
kontynentalnego
morskiego