Pytania i odpowiedzi

Sprawa polska pod koniec wojny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Decyzje polityczne i ich wpływ na kształt granic Polski po II wojnie światowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2878 razy
Pytanie 1
Kiedy i gdzie powstała Krajowa Rada Narodowa? Uzupełnij zdanie.
KRN została powołana do życia
1 stycznia 1944
roku w
Warszawie
. Przewodniczącym rady został
Bolesław Bierut
.
Pytanie 2
Kiedy Armia Czerwona przekroczyła przedwojenne granice Polski?
na początku 1944 roku
Pytanie 3
Z jakich państw składała się Wielka Trójka?
USA
ZSRR
Wielkiej Brytanii
Pytanie 4
Kiedy ogłoszono manifest PKWN?
22 lipca 1944 r.
Pytanie 5
Ustalenia której z konferencji zakładały utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
w Jałcie
Pytanie 6
Połącz w pary konferencje Wielkiej Trójki z ramami czasowymi, w których się odbywały.
Teheran
28 listopada - 1 grudnia 1943 r.
Jałta
4 - 11 lutego 1945 r.
Poczdam
17 lipca - 2 sierpnia 1945 r.
Pytanie 7
Na której z konferencji ustalono, że Polska znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów?
w Theranie
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe.
Ustalenia dotyczące Polski na konferencji w Teheranie nie zostały podane do publicznej wiadomości.
Ustalenia w Jałcie zostały uznane przez rząd polski na uchodźctwie za zdradę ze strony aliantów zachodnich.
Proces szesnastu odbył się w czerwcu 1945 roku.
Pytanie 9
Co wydarzyło się 19 stycznia 1945 roku.
rozwiązano Armię Krajową
Pytanie 10
Jaką funkcję pełnił w TRJN Władysław Gomułka?
wicepremiera