Fiszki

Sprawa polska pod koniec wojny

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Decyzje polityczne i ich wpływ na kształt granic Polski po II wojnie światowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2817 razy
Kiedy i gdzie powstała Krajowa Rada Narodowa? Uzupełnij zdanie.
KRN została powołana do życia
. . . . . . . .
roku w
. . . . . . . .
. Przewodniczącym rady został
. . . . . . . .
.
KRN została powołana do życia 1 stycznia 1944 roku w Warszawie. Przewodniczącym rady został Bolesław Bierut.
Kiedy Armia Czerwona przekroczyła przedwojenne granice Polski?
na początku 1944 roku
na początku 1945 roku
pod koniec 1944 roku
pod koniec 1943 roku
na początku 1944 roku
Z jakich państw składała się Wielka Trójka?
USA
ZSRR
Szwajcarii
Wielkiej Brytanii
Francji
USA
ZSRR
Wielkiej Brytanii
Kiedy ogłoszono manifest PKWN?
30 września 1944 r.
1 stycznia 1944 r.
22 lipca 1944 r.
8 czerwca 1944r.
22 lipca 1944 r.
Ustalenia której z konferencji zakładały utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
w Teheranie
w Jałcie
w Poczdamie
w Jałcie
Połącz w pary konferencje Wielkiej Trójki z ramami czasowymi, w których się odbywały.
Teheran
28 listopada - 1 grudnia 1943 r.
Jałta
4 - 11 lutego 1945 r.
Poczdam
17 lipca - 2 sierpnia 1945 r.
Na której z konferencji ustalono, że Polska znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów?
w Jałcie
w Poczdamie
w Theranie
w Theranie
Zaznacz zdania prawdziwe.
Ustalenie granic powojennej Polski pomiędzy linią Curzona a Odrą zapadło podczas konferencji w Jałcie.
Ustalenia dotyczące Polski na konferencji w Teheranie nie zostały podane do publicznej wiadomości.
Ustalenia w Jałcie zostały uznane przez rząd polski na uchodźctwie za zdradę ze strony aliantów zachodnich.
Proces szesnastu odbył się w czerwcu 1945 roku.
Ostatnim komendantem głównym AK był Tadeusz Komorowski.
Ustalenia dotyczące Polski na konferencji w Teheranie nie zostały podane do publicznej wiadomości.
Ustalenia w Jałcie zostały uznane przez rząd polski na uchodźctwie za zdradę ze strony aliantów zachodnich.
Proces szesnastu odbył się w czerwcu 1945 roku.
Co wydarzyło się 19 stycznia 1945 roku.
powołano do życia organizację "NIE"
wydano manifest Rady Jedności Narodowej
aresztowano szesnastu przywódców polskiego podziemia
rozwiązano Armię Krajową
rozwiązano Armię Krajową
Jaką funkcję pełnił w TRJN Władysław Gomułka?
ministra skarbu
premiera
wicepremiera
ministra edukacji
wicepremiera