Pytania i odpowiedzi

Polska Kazimierza Wielkiego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 6042 razy
Pytanie 1
Kto był ojcem Kazimierza Wielkiego?
Władysław Łokietek
Pytanie 2
W jakich latach żył Kazimierz Wielki?
1310 - 1370
Pytanie 3
Jakie reformy wprowadził podczas swojego panowania Kazimierz Wielki?
zakładał nowe osady
otaczał miasta murami
reformował finanse
Pytanie 4
Który surowiec nazywano w średniowieczu "białym złotem"?
sól
Pytanie 5
Rządy Kazimierza Wielkiego można określić mianem:
rozwoju i pokoju
Pytanie 6
W którym roku odbył się zjazd władców europejskich w Krakowie?
w 1364 r.
Pytanie 7
Jak nazywał się uniwersytet założony przez Kazimierza Wielkiego?
Akademia Krakowska
Pytanie 8
Uzupełnij zdanie.
Studenci uniwersytetu w Krakowie mogli rozpocząć naukę po ukończeniu
14
roku życia. Studiować mogli jedynie chłopcy, których nazywano
żakami
, a zajęcia prowadzono w języku
łacińskim
.
Pytanie 9
Jak długo Kazimierz Wielki rządził Polską?
przez 37 lat
Pytanie 10
Zaznacz zdania prawdziwe.
Kazimierz Wielki umarł nie pozostawiając po sobie męskiego potomka.
Polityka Kazimierza Wielkiego polegała na unikaniu konfliktów z sąsiadami.
Kazimierz Wielki był ostatnim władcą z dynastii Piastów.
Pytanie 11
Jak miał na imię krakowski kupiec i rajca, Wierzynek, który zorganizował wielka ucztę dla zagranicznych gości podczas zjazdu krakowskiego?
Mikołaj