Strona 1

Polska Kazimierza Wielkiego

Pytanie 1
Kto był ojcem Kazimierza Wielkiego?
Leszek Czarny
Bolesław Krzywousty
Mieszko III Stary
Władysław Łokietek
Pytanie 2
W jakich latach żył Kazimierz Wielki?
1310 - 1370
1317 - 1373
1320 - 1378
1309 - 1382
Pytanie 3
Jakie reformy wprowadził podczas swojego panowania Kazimierz Wielki?
rozwijał żeglugę śródlądową
reformował finanse
zakładał nowe osady
rozbudowywał porty na Bałtyku
otaczał miasta murami
Pytanie 4
Który surowiec nazywano w średniowieczu "białym złotem"?
cukier
mąkę
drewno
sól
Pytanie 5
Rządy Kazimierza Wielkiego można określić mianem:
rozwoju i pokoju
rozwoju i podbojów
stagnacji i pokoju
Pytanie 6
W którym roku odbył się zjazd władców europejskich w Krakowie?
w 1364 r.
w 1358 r.
w 1362 r.
w 1355 r.
Pytanie 7
Jak nazywał się uniwersytet założony przez Kazimierza Wielkiego?
Akademia Krakowska
Akademia Piastowska
Uniwersytet Piastowski
Uniwersytet Krakowski
Pytanie 8
Uzupełnij zdanie.
Studenci uniwersytetu w Krakowie mogli rozpocząć naukę po ukończeniu
14
roku życia. Studiować mogli jedynie chłopcy, których nazywano
żakami
, a zajęcia prowadzono w języku
łacińskim
.