Test: Polska Kazimierza Wielkiego

Strona 1

Pytanie 1
Kto był ojcem Kazimierza Wielkiego?
Leszek Czarny
Mieszko III Stary
Władysław Łokietek
Bolesław Krzywousty
Pytanie 2
W jakich latach żył Kazimierz Wielki?
1317 - 1373
1320 - 1378
1310 - 1370
1309 - 1382
Pytanie 3
Jakie reformy wprowadził podczas swojego panowania Kazimierz Wielki?
rozbudowywał porty na Bałtyku
zakładał nowe osady
otaczał miasta murami
rozwijał żeglugę śródlądową
reformował finanse
Pytanie 4
Który surowiec nazywano w średniowieczu "białym złotem"?
sól
mąkę
cukier
drewno
Pytanie 5
Rządy Kazimierza Wielkiego można określić mianem:
stagnacji i pokoju
rozwoju i pokoju
rozwoju i podbojów
Pytanie 6
W którym roku odbył się zjazd władców europejskich w Krakowie?
w 1364 r.
w 1362 r.
w 1358 r.
w 1355 r.
Pytanie 7
Jak nazywał się uniwersytet założony przez Kazimierza Wielkiego?
Akademia Krakowska
Uniwersytet Piastowski
Uniwersytet Krakowski
Akademia Piastowska
Pytanie 8
Uzupełnij zdanie.
Studenci uniwersytetu w Krakowie mogli rozpocząć naukę po ukończeniu
14
roku życia. Studiować mogli jedynie chłopcy, których nazywano
żakami
, a zajęcia prowadzono w języku
łacińskim
.
Pytanie 9
Jak długo Kazimierz Wielki rządził Polską?
przez 17 lat
przez 37 lat
przez 47 lat
przez 27 lat
Pytanie 10
Zaznacz zdania prawdziwe.
Kazimierz Wielki umarł nie pozostawiając po sobie męskiego potomka.
Kazimierz Wielki odzyskał dla Polski Pomorze Zachodnie i Pomorze Gdańskie.
Polityka Kazimierza Wielkiego polegała na unikaniu konfliktów z sąsiadami.
Kazimierz Wielki przeniósł stolicę Polski do Warszawy.
Kazimierz Wielki był ostatnim władcą z dynastii Piastów.
Pytanie 11
Jak miał na imię krakowski kupiec i rajca, Wierzynek, który zorganizował wielka ucztę dla zagranicznych gości podczas zjazdu krakowskiego?
Maćko
Bolko
Klemens
Mikołaj