Fiszki

Polska Kazimierza Wielkiego

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 5852 razy
Kto był ojcem Kazimierza Wielkiego?
Bolesław Krzywousty
Leszek Czarny
Władysław Łokietek
Mieszko III Stary
Władysław Łokietek
W jakich latach żył Kazimierz Wielki?
1309 - 1382
1310 - 1370
1317 - 1373
1320 - 1378
1310 - 1370
Jakie reformy wprowadził podczas swojego panowania Kazimierz Wielki?
rozbudowywał porty na Bałtyku
otaczał miasta murami
zakładał nowe osady
reformował finanse
rozwijał żeglugę śródlądową
otaczał miasta murami
zakładał nowe osady
reformował finanse
Który surowiec nazywano w średniowieczu "białym złotem"?
sól
drewno
cukier
mąkę
sól
Rządy Kazimierza Wielkiego można określić mianem:
rozwoju i podbojów
stagnacji i pokoju
rozwoju i pokoju
rozwoju i pokoju
W którym roku odbył się zjazd władców europejskich w Krakowie?
w 1362 r.
w 1364 r.
w 1355 r.
w 1358 r.
w 1364 r.
Jak nazywał się uniwersytet założony przez Kazimierza Wielkiego?
Akademia Krakowska
Uniwersytet Piastowski
Akademia Piastowska
Uniwersytet Krakowski
Akademia Krakowska
Uzupełnij zdanie.
Studenci uniwersytetu w Krakowie mogli rozpocząć naukę po ukończeniu
. . . . . . . .
roku życia. Studiować mogli jedynie chłopcy, których nazywano
. . . . . . . .
, a zajęcia prowadzono w języku
. . . . . . . .
.
Studenci uniwersytetu w Krakowie mogli rozpocząć naukę po ukończeniu 14 roku życia. Studiować mogli jedynie chłopcy, których nazywano żakami, a zajęcia prowadzono w języku łacińskim.
Jak długo Kazimierz Wielki rządził Polską?
przez 17 lat
przez 47 lat
przez 37 lat
przez 27 lat
przez 37 lat
Zaznacz zdania prawdziwe.
Kazimierz Wielki był ostatnim władcą z dynastii Piastów.
Kazimierz Wielki odzyskał dla Polski Pomorze Zachodnie i Pomorze Gdańskie.
Kazimierz Wielki umarł nie pozostawiając po sobie męskiego potomka.
Kazimierz Wielki przeniósł stolicę Polski do Warszawy.
Polityka Kazimierza Wielkiego polegała na unikaniu konfliktów z sąsiadami.
Kazimierz Wielki był ostatnim władcą z dynastii Piastów.
Kazimierz Wielki umarł nie pozostawiając po sobie męskiego potomka.
Polityka Kazimierza Wielkiego polegała na unikaniu konfliktów z sąsiadami.
Jak miał na imię krakowski kupiec i rajca, Wierzynek, który zorganizował wielka ucztę dla zagranicznych gości podczas zjazdu krakowskiego?
Klemens
Bolko
Maćko
Mikołaj
Mikołaj