Pytania i odpowiedzi

Tadeusz Kościuszko na czele powstania

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Powstanie kościuszkowskie i jego skutki.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 4787 razy
Pytanie 1
W którym roku wybuchło powstanie kościuszkowskie?
w 1794 r.
Pytanie 2
Gdzie Tadeusz Kościuszko składał uroczystą przysięgę przed narodem.
na rynku Starego Miasta w Krakowie
Pytanie 3
Do czego zobowiązał się Tadeusz Kościuszko podczas składania swojej przysięgi?
nie wykorzysta dla niczyich celów prywatnych
odzyska utracone granice Rzeczpospolitej
odzyska samodzielność narodową
Pytanie 4
Jaką funkcję powierzono Tadeuszowi Kościuszce po objęciu przywództwa nad powstaniem?
naczelnik powstania
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie.
Wojska kościuszkowskie opuszczając Kraków liczyły
kilka tysięcy
żołnierzy. W skład tej armii wchodzili również chłopi. Byli oni uzbrojeni w
kosy
i nosili nazwę
kosynierzy
.
Pytanie 6
Połącz miejsce z wydarzeniem.
Maciejowice
klęska polskich powstańców
Racławice
miejsce spektakularnego zwycięstwa powstańców nad zaborcami
Kraków
miejsce ogłoszenia wybuchu powstania
Petersburg
miejsce, w którym więziono Tadeusza Kościuszkę po upadku powstania
Pytanie 7
W którym roku nastąpił trzeci rozbiór Polski?
w 1795 r.
Pytanie 8
Zaznacz państwa, które wzięły udział w trzecim rozbiorze Polski.
Rosja
Prusy
Austria
Pytanie 9
Jak długo Tadeusz Kościuszko przebywał w rosyjskiej niewoli?
2 lata
Pytanie 10
Podaj imię i nazwisko chłopa, który wsławił się podczas bitwy pod Racławicami gasząc lont rosyjskiej armaty?
Bartosz Głowacki