Fiszki

Tadeusz Kościuszko na czele powstania

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Powstanie kościuszkowskie i jego skutki.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1760 razy
W którym roku wybuchło powstanie kościuszkowskie?
w 1792 r.
w 1797 r.
w 1788 r.
w 1794 r.
w 1794 r.
Gdzie Tadeusz Kościuszko składał uroczystą przysięgę przed narodem.
na rynku w Poznaniu
na placu zamkowym w Warszawie
na Długim Targu w Gdańsku
na rynku Starego Miasta w Krakowie
na rynku Starego Miasta w Krakowie
Do czego zobowiązał się Tadeusz Kościuszko podczas składania swojej przysięgi?
odzyska utracone granice Rzeczpospolitej
nie wykorzysta dla niczyich celów prywatnych
odzyska samodzielność narodową
odzyska dostęp do Bałtyku dla Polski
podbije ziemie Rosyjskie
odzyska utracone granice Rzeczpospolitej
nie wykorzysta dla niczyich celów prywatnych
odzyska samodzielność narodową
Jaką funkcję powierzono Tadeuszowi Kościuszce po objęciu przywództwa nad powstaniem?
interrex
naczelnik powstania
generała armii
naczelnego wodza
naczelnik powstania
Uzupełnij zdanie.
Wojska kościuszkowskie opuszczając Kraków liczyły
. . . . . . . .
żołnierzy. W skład tej armii wchodzili również chłopi. Byli oni uzbrojeni w
. . . . . . . .
i nosili nazwę
. . . . . . . .
.
Wojska kościuszkowskie opuszczając Kraków liczyły kilka tysięcy żołnierzy. W skład tej armii wchodzili również chłopi. Byli oni uzbrojeni w kosy i nosili nazwę kosynierzy.
Połącz miejsce z wydarzeniem.
Maciejowice
klęska polskich powstańców
Racławice
miejsce spektakularnego zwycięstwa powstańców nad zaborcami
Kraków
miejsce ogłoszenia wybuchu powstania
Petersburg
miejsce, w którym więziono Tadeusza Kościuszkę po upadku powstania
W którym roku nastąpił trzeci rozbiór Polski?
w 1801 r.
w 1799 r.
w 1796 r.
w 1795 r.
w 1795 r.
Zaznacz państwa, które wzięły udział w trzecim rozbiorze Polski.
Rosja
Prusy
Austria
Szwecja
Rosja
Prusy
Austria
Jak długo Tadeusz Kościuszko przebywał w rosyjskiej niewoli?
pół roku
5 lat
1 rok
2 lata
2 lata
Podaj imię i nazwisko chłopa, który wsławił się podczas bitwy pod Racławicami gasząc lont rosyjskiej armaty?
Bartosz Głowacki