Fiszki

Tadeusz Kościuszko na czele powstania

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Powstanie kościuszkowskie i jego skutki.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 4497 razy
W którym roku wybuchło powstanie kościuszkowskie?
w 1794 r.
w 1788 r.
w 1792 r.
w 1797 r.
w 1794 r.
Gdzie Tadeusz Kościuszko składał uroczystą przysięgę przed narodem.
na rynku Starego Miasta w Krakowie
na placu zamkowym w Warszawie
na Długim Targu w Gdańsku
na rynku w Poznaniu
na rynku Starego Miasta w Krakowie
Do czego zobowiązał się Tadeusz Kościuszko podczas składania swojej przysięgi?
podbije ziemie Rosyjskie
odzyska dostęp do Bałtyku dla Polski
odzyska utracone granice Rzeczpospolitej
nie wykorzysta dla niczyich celów prywatnych
odzyska samodzielność narodową
odzyska utracone granice Rzeczpospolitej
nie wykorzysta dla niczyich celów prywatnych
odzyska samodzielność narodową
Jaką funkcję powierzono Tadeuszowi Kościuszce po objęciu przywództwa nad powstaniem?
naczelnego wodza
naczelnik powstania
interrex
generała armii
naczelnik powstania
Uzupełnij zdanie.
Wojska kościuszkowskie opuszczając Kraków liczyły
. . . . . . . .
żołnierzy. W skład tej armii wchodzili również chłopi. Byli oni uzbrojeni w
. . . . . . . .
i nosili nazwę
. . . . . . . .
.
Wojska kościuszkowskie opuszczając Kraków liczyły kilka tysięcy żołnierzy. W skład tej armii wchodzili również chłopi. Byli oni uzbrojeni w kosy i nosili nazwę kosynierzy.
Połącz miejsce z wydarzeniem.
Maciejowice
klęska polskich powstańców
Racławice
miejsce spektakularnego zwycięstwa powstańców nad zaborcami
Kraków
miejsce ogłoszenia wybuchu powstania
Petersburg
miejsce, w którym więziono Tadeusza Kościuszkę po upadku powstania
W którym roku nastąpił trzeci rozbiór Polski?
w 1799 r.
w 1796 r.
w 1795 r.
w 1801 r.
w 1795 r.
Zaznacz państwa, które wzięły udział w trzecim rozbiorze Polski.
Szwecja
Austria
Rosja
Prusy
Austria
Rosja
Prusy
Jak długo Tadeusz Kościuszko przebywał w rosyjskiej niewoli?
1 rok
pół roku
2 lata
5 lat
2 lata
Podaj imię i nazwisko chłopa, który wsławił się podczas bitwy pod Racławicami gasząc lont rosyjskiej armaty?
Bartosz Głowacki