Strona 1

Tadeusz Kościuszko na czele powstania

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
W którym roku wybuchło powstanie kościuszkowskie?
w 1794 r.
w 1788 r.
w 1797 r.
w 1792 r.
Pytanie 2
Gdzie Tadeusz Kościuszko składał uroczystą przysięgę przed narodem.
na rynku Starego Miasta w Krakowie
na Długim Targu w Gdańsku
na rynku w Poznaniu
na placu zamkowym w Warszawie
Pytanie 3
Do czego zobowiązał się Tadeusz Kościuszko podczas składania swojej przysięgi?
odzyska dostęp do Bałtyku dla Polski
odzyska samodzielność narodową
podbije ziemie Rosyjskie
nie wykorzysta dla niczyich celów prywatnych
odzyska utracone granice Rzeczpospolitej
Pytanie 4
Jaką funkcję powierzono Tadeuszowi Kościuszce po objęciu przywództwa nad powstaniem?
naczelnego wodza
naczelnik powstania
generała armii
interrex
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie.
Wojska kościuszkowskie opuszczając Kraków liczyły
kilka tysięcy
żołnierzy. W skład tej armii wchodzili również chłopi. Byli oni uzbrojeni w
kosy
i nosili nazwę
kosynierzy
.
Pytanie 6
Połącz miejsce z wydarzeniem.
Petersburg
miejsce, w którym więziono Tadeusza Kościuszkę po upadku powstania
Maciejowice
klęska polskich powstańców
Kraków
miejsce ogłoszenia wybuchu powstania
Racławice
miejsce spektakularnego zwycięstwa powstańców nad zaborcami
Pytanie 7
W którym roku nastąpił trzeci rozbiór Polski?
w 1795 r.
w 1796 r.
w 1801 r.
w 1799 r.
Pytanie 8
Zaznacz państwa, które wzięły udział w trzecim rozbiorze Polski.
Szwecja
Prusy
Austria
Rosja
Pytanie 9
Jak długo Tadeusz Kościuszko przebywał w rosyjskiej niewoli?
pół roku
5 lat
1 rok
2 lata
Pytanie 10
Podaj imię i nazwisko chłopa, który wsławił się podczas bitwy pod Racławicami gasząc lont rosyjskiej armaty?