Test: Tadeusz Kościuszko na czele powstania

Strona 1

Pytanie 1
W którym roku wybuchło powstanie kościuszkowskie?
w 1788 r.
w 1797 r.
w 1794 r.
w 1792 r.
Pytanie 2
Gdzie Tadeusz Kościuszko składał uroczystą przysięgę przed narodem.
na placu zamkowym w Warszawie
na rynku Starego Miasta w Krakowie
na Długim Targu w Gdańsku
na rynku w Poznaniu
Pytanie 3
Do czego zobowiązał się Tadeusz Kościuszko podczas składania swojej przysięgi?
odzyska samodzielność narodową
nie wykorzysta dla niczyich celów prywatnych
odzyska dostęp do Bałtyku dla Polski
odzyska utracone granice Rzeczpospolitej
podbije ziemie Rosyjskie
Pytanie 4
Jaką funkcję powierzono Tadeuszowi Kościuszce po objęciu przywództwa nad powstaniem?
generała armii
interrex
naczelnego wodza
naczelnik powstania
Pytanie 5
Uzupełnij zdanie.
Wojska kościuszkowskie opuszczając Kraków liczyły
kilka tysięcy
żołnierzy. W skład tej armii wchodzili również chłopi. Byli oni uzbrojeni w
kosy
i nosili nazwę
kosynierzy
.
Pytanie 6
Połącz miejsce z wydarzeniem.
Kraków
miejsce ogłoszenia wybuchu powstania
Petersburg
miejsce, w którym więziono Tadeusza Kościuszkę po upadku powstania
Maciejowice
klęska polskich powstańców
Racławice
miejsce spektakularnego zwycięstwa powstańców nad zaborcami
Pytanie 7
W którym roku nastąpił trzeci rozbiór Polski?
w 1796 r.
w 1799 r.
w 1795 r.
w 1801 r.
Pytanie 8
Zaznacz państwa, które wzięły udział w trzecim rozbiorze Polski.
Szwecja
Prusy
Rosja
Austria
Pytanie 9
Jak długo Tadeusz Kościuszko przebywał w rosyjskiej niewoli?
2 lata
1 rok
5 lat
pół roku
Pytanie 10
Podaj imię i nazwisko chłopa, który wsławił się podczas bitwy pod Racławicami gasząc lont rosyjskiej armaty?