Test z Biologii

Fizjologia roślin

Pytanie 1
Okres przechowywania nasion uwarunkowany genetycznie to:
Pytanie 2
Kiełkowanie nadziemne to inaczej kiełkowanie
Pytanie 3
Kiełkowanie epigeiczne występuje u:
Pytanie 4
Jony którego pierwiastka wchodzą w skład cytochromów, które są przenośnikami elektronów w oddychaniu tlenowym i fotosyntezie?
Pytanie 5
Ruchy wygięciowe organów roślinnych wywołane przez bodźce kierunkowe to:
Dalej