Pytania i odpowiedzi

Zróżnicowanie klimatyczne Europy

Pytanie 1
Europa jest kontynentem cechującym się:
dużym zróżnicowaniem klimatycznym
Pytanie 2
Zaznacz strefy klimatyczne, w których położona jest Europa.
okołobiegunowa
umiarkowana
podzwrotnikowa
Pytanie 3
Największa część Europy znajduje się w strefie klimatycznej:
umiarkowanej
Pytanie 4
Jaki jest wpływ oceanu na warunki klimatyczne?
działa łagodząco
Pytanie 5
Strefę klimatyczną umiarkowaną dzielimy na:
klimaty ciepłe i chłodne
Pytanie 6
Przyporządkuj region Europy do panującego w nim klimatu:
Europa zachodnia
klimat morski
Europa środkowa
klimat przejściowy
Europa wschodnia
klimat kontynentalny
Pytanie 7
Klimat kontynentalny cechuje się:
niskimi rocznymi sumami opadów
wysoką średnią roczną amplitudą temperatur
Pytanie 8
Polska jest położona w strefie:
klimatów umiarkowanych ciepłych
Pytanie 9
Połącz typ klimatu z charakterystycznym dla niego krajobrazem:
okołobiegunowy
tundra
umiarkowany chłodny
lasy iglaste
umiarkowany ciepły morski
lasy liściaste
umiarkowany ciepły przejściowy
lasy mieszane
umiarkowany ciepły kontynentalny
stepy
Pytanie 10
Zaznacz zdania, które są prawdziwe.
prądy morskie mają wpływ na temperaturę powietrza
wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej suma rocznych opadów wzrasta
Pytanie 11
Czym są prądy morskie?
strumieniami wody przepływającymi przez morza i oceany
Pytanie 12
Prąd Północnoatlantycki jest prądem:
ciepłym
Pytanie 13
Golfsztrom jest prądem:
ciepłym
Pytanie 14
Prąd Labradorski jest prądem:
chłodnym

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.