Test z Geografii

Zróżnicowanie klimatyczne Europy

Pytanie 1
Europa jest kontynentem cechującym się:
Pytanie 2
Zaznacz strefy klimatyczne, w których położona jest Europa.
Pytanie 3
Największa część Europy znajduje się w strefie klimatycznej:
Pytanie 4
Jaki jest wpływ oceanu na warunki klimatyczne?
Pytanie 5
Strefę klimatyczną umiarkowaną dzielimy na:
Pytanie 6
Przyporządkuj region Europy do panującego w nim klimatu:
Dalej