Pytania i odpowiedzi

Klasa 1, dział 1 - Pierwsze Cywilizacje

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z Historii obejmujący tematy: Zanim zaczęła się historia, Starożytna Mezopotamia, Starożytny Egipt, Izrael i Fenicja, Cywilizacje Indii i Chin
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 18049 razy
Pytanie 1
Wypisz w kolejności chronologicznej wszystkie epoki [bez podziału na okresy].
1
epoka kamienia
2
epoka brązu
3
epoka żelaza
Pytanie 2
Połącz etapy ewolucji człowieka z charakterystycznymi ich cechami.
Australopitek
Jedni z pierwszych hominidów, pojawili się w Afryce Południowej i Wschodniej, posługiwały się prostymi narzędziami
Człowiek uzdolniony/zręczny
Potrafił konstruować bardziej skomplikowane narzędzia
Człowiek wyprostowany
Posiadał wyprostowaną sylwetkę, znacznie większą pojemność mózgoczaszki, przypisuje mu się umiejętność posługiwania się ogniem, potrafił wytwarzać odzież ze skór zwierzęcych, pierwsza forma człowiekowatych która opuściła Afrykę
Neardeltańczyk
Wytwarzał narzędzia potrzebne do polowania na duże zwierzęta, potrafił mówić i grzebał zmarłych
Człowiek rozumny
Jego rozwój trwa do dziś, do tego gatunku należy współczesny człowiek.
Pytanie 3
Uszereguj w kolejności chronologicznej okresy epoki kamienia.
1
paleolit
2
mezolit
3
neolit
Pytanie 4
Kiedy założono Jerycho?
około 8350 r. p.n.e.
Pytanie 5
Początek cywilizacji sumeryjskiej datuje się na:
4000 r. p.n.e.
Pytanie 6
Nad którymi rzekami położona była Mezopotamia?
Tygrys
Eufrat
Pytanie 7
Z ilu dni składał się rok w sumeryjskim kalendarzu?
354
Pytanie 8
Połącz pojęcie z jego definicją.
sumeryjskie posążki zastępujące wiernych podczas ich nieobecności w świątyniach
oranci
sumeryjskie wieże świątynne o budowie tarasowej
zikkuraty
twórca imperium akadyjskiego
Sargon
naczelne bóstwo Mezopotamii
Marduk
Pytanie 9
Jak nazywało się pismo sumeryjskie, które polegało na łączeniu wielu piktogramów aby wspólnie tworzyły logiczną wypowiedź?
pismo ideograficzne
Pytanie 10
Stolicą imperium Sargona było:
Akad
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawidłowe.
Egiptem rządziło 30 dynastii.
Prawda
Kodeks Hammurabiego składał się z około 70 orzeczeń dotyczących rozstrzygania sporów i wymierzania kar.
Fałsz
Pierwszym królem Izraela był Salomon.
Fałsz
Najważniejszym bóstwem Starożytnego Egiptu był Re.
Prawda
Pytanie 12
Połącz datę z wydarzeniem
612 r. p.n.e.
upadek Asyrii
539 r. p.n.e.
upadek Babilonu
722 r. p.n.e.
podbój Królestwa Izraela przez Asyrię
~960 r. p.n.e.
budowa Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej
Pytanie 13
Jednostki administracyjne, na które podzielony był Egipt to:
nomy
Pytanie 14
Pierwszym władcą Zjednoczonego Państwa był:
Menes
Pytanie 15
Szczyt potęgi Egiptu przypada na panowanie:
Ramzesa II
Pytanie 16
Najwyższym urzędnikiem państwowym w starożytnym Egipcie był:
wezyr
Pytanie 17
Zaznacz zdania prawdziwe.
Żołnierze egipscy byli rekrutowani spośród egipskich chłopów i rzemieślników.
Prawda
Noma to jednostka wagi stosowana w starożytnym Egipcie.
Fałsz
Faraonem, który zmienił kult najwyższego państwowego boga z Amona na Atona był Ramzes I.
Fałsz
Pytanie 18
Najwcześniej spośród egipskich rodzajów pism wykształciło się pismo:
hieroglificzne
Pytanie 19
Zaznacz zdania prawdziwe.
Pismo demotyczne było rodzajem pisma kapłańskiego.
Fałsz
Hieroglify w czasach nowożytnych odczytano dopiero w 1822 r.
Prawda
Piramida Dżosera była pierwszą piramidą schodkową.
Prawda
Pytanie 20
Kalendarz egipski opierał się na cyklach:
słońca