Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 3 - Europa i Świat po Wiośnie Ludów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 39 Rozwiązywany: 31311 razy
Pytanie 1
W jaki sposób Stany Zjednoczone Ameryki poszerzały swoje granice w XIX wieku?
podbijając ziemię Indian
kupując ziemię od Rosji
kupując ziemię od Francji
Pytanie 2
Która część Stanów Zjednoczonych popierała niewolnictwo?
południe
Pytanie 3
W którym roku wybuchła wojna amerykańsko-meksykańska?
w 1848 r.
Pytanie 4
Połącz stan USA z państwem, od którego został uzyskany?
Luizjana
Francja
Floryda
Hiszpania
Kalifornia
Meksyk
Oregon
Wielka Brytania
Pytanie 5
Uszereguj wydarzenia w historii USA zaczynając od najdawniejszego.
1
Pozyskanie Luizjany
2
Pozyskanie Florydy
3
Wojna z Meksykiem
4
Wybuch wojny secesyjnej
5
Zniesienie niewolnictwa
6
Zamach na Abrahama Lincolna
Pytanie 6
Generał Robert Lee dowodził wojskami:
Konfederacji
Pytanie 7
Która z bitew została rozegrana podczas wojny secesyjnej?
pod Gettysburgiem
Pytanie 8
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
bitwa nad Little Big Horn
1876 r.
bitwa pod Solferino
1859 r.
bitwa pod Sadową
1866 r.
bitwa pod Sedanem
1870 r.
Pytanie 9
Które z państw włoskich nazywano Piemontem?
Królestwo Sardynii
Pytanie 10
W jaki sposób doszło do przyłączenia Królestwa Obojga Sycylii do Królestwa Sardynii?
w wyniku plebiscytu
Pytanie 11
Która ze stron konfliktu przegrała bitwę pod Magentą?
Austria
Pytanie 12
W którym roku powstało Królestwo Włoch?
w 1861 r.
Pytanie 13
Kto uważał, że do zjednoczenia Niemiec może dojść wyłącznie "krwią i żelazem"?
Otto von Bismarck
Pytanie 14
Połącz wojnę pruską z jej ramami czasowymi.
Wojna z Danią
1864
Wojna z Austrią
1866
Wojna z Francją
1870 - 1871
Pytanie 15
W którym roku powstał Związek Północnoniemiecki?
w 1867 r.
Pytanie 16
Jakie były konsekwencje wygrania przez Prusy wojny z Austrią.
uzyskanie zgody na likwidację Związku Niemieckiego
udzielenie autonomii państwu węgierskiemu
Pytanie 17
W którym roku powstało Cesarstwo Niemieckie?
w 1871 r.
Pytanie 18
Jakie przezwisko nosił Otto von Bismarck?
Żelazny kanclerz
Pytanie 19
Jak mieszkańcy kolonii nazywali kraj, który był jej właścicielem?
metropolia
Pytanie 20
Zaznacz zdania prawdziwe.
Kompanie handlowe często dysponowały własną flotą i wojskiem.
Rzym został stolicą Królestwa Włoch w 1871 roku.
Chorobą, która powstrzymywała kolonizatorów przed eksploracją lądu afrykańskiego była malaria.
Oddziałami czerwonych koszul dowodził Giuseppe Garibaldi.