Pytania i odpowiedzi

Cywilizacja egipska

Pytanie 1
Porównując starożytny Egipt do współczesnego, jego obszar był..
mniejszy niż obecnie.
Pytanie 2
Delta Nilu znajdowała się na obszarze..?
Dolnego Egiptu.
Pytanie 3
Zaznacz wszystkie produkty rolne uprawiane w starożytnym Egipcie.
pszenica
oliwki
orkisz
figi
proso
jęczmień
Pytanie 4
Czy w starożytnym Egipcie wydobywano złoto?
Tak.
Pytanie 5
Kiedy narodziła się cywilizacja egipska?
W IV. tysiącleciu p.n.e.
Pytanie 6
Obecnie uważa się, że do zjednoczenia Dolnego i Górnego Egiptu doszło..
przed objęciem władzy przez faraona Narmera.
Pytanie 7
Faraon Narmer był prawdopodobnie założycielem którego miasta?
Memfis.
Pytanie 8
Czas budowy mocarstwa faraonów oraz tworzenia centralnej administracji przypadł na okres..
Starego Państwa.
Pytanie 9
Jak nazywał się pierwszy faraon, który rozkazał wybudować dla siebie kamienny grobowiec w kształcie piramidy?
Dżoser.
Pytanie 10
Jak nazywały się egipskie okręgi administracyjne?
Nomy.
Pytanie 11
Czym był pszent?
Koroną faraona.
Pytanie 12
Co symbolizowała korona faraona?
Jedność kraju.
Pytanie 13
W którym roku odbyła się bitwa pod Kadesz?
ok. 1285 r. p.n.e.
Pytanie 14
Piramida którego władcy Egiptu jest największa?
Cheopsa.
Pytanie 15
W którym roku Aleksander Wielki podbił Egipt?
W 332 r. p.n.e.

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.