Test z Historii

Cywilizacja egipska

Pytanie 1
Porównując starożytny Egipt do współczesnego, jego obszar był..
Pytanie 2
Delta Nilu znajdowała się na obszarze..?
Pytanie 3
Zaznacz wszystkie produkty rolne uprawiane w starożytnym Egipcie.
Pytanie 4
Czy w starożytnym Egipcie wydobywano złoto?
Pytanie 5
Kiedy narodziła się cywilizacja egipska?
Pytanie 6
Obecnie uważa się, że do zjednoczenia Dolnego i Górnego Egiptu doszło..
Dalej