Pytania i odpowiedzi

Klasa 1, dział 1 - Człowiek w społeczeństwie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test dla liceum/technikum z działu "Człowiek w społeczeństwie" z podręcznika W centrum uwagi 1 wydawnictwa Nowa Era
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 30970 razy
Pytanie 1
Reprezentowanie określonych postaw i zachowań w kontaktach z innymi ludźmi nazywamy:
rolą społeczną
Pytanie 2
Statusem społecznym nazywamy
miejscem jednostki zajmowanym w zbiorowości
Pytanie 3
Jak możemy podzielić statusy społeczne jednostki
na przypisane i osiągane
Pytanie 4
Nietrwałe skupisko ludzkie funkcjonujące w określonym miejscu i czasie to
zbiorowość społeczna
Pytanie 5
Zaznacz cechy grup społecznych
wspólne cele i interesy
współpraca
wyodrębniona struktura
tożsamość
Pytanie 6
Partia polityczna jest przykładem
formalnej grupy społecznej
Pytanie 7
Uszereguj elementy piramidy Maslowa zaczynając od potrzeb wyższego rzędu
1
duchowe
2
samorealizacji
3
uznania i szacunku
4
przynależności
5
bezpieczeństwa
6
naturalne
Pytanie 8
Co decyduje o spójności grupy społecznej?
zaufanie, wzajemność i pomoc
Pytanie 9
Czy duża spójność grupy może mieć negatywne konsekwencje?
tak
Pytanie 10
Połącz w pary formy życia społecznego wraz z ich trwałością
zbiorowość społeczna
nietrwała
społeczność
średnio trwała
społeczeństwo
trwała
Pytanie 11
Ogół cech człowieka ujawniających się w jego przekonaniach, postawach moralnych i postępowaniu to
charakter
Pytanie 12
Hipokrates twierdził, że można wyróżnić cztery rodzaje temperamentu. Połącz ich nazwę z opisem
sangwiniczny
aktywny i wesoły
flegmatyczny
apatyczny i ospały
melancholiczny
zadumany i smutny
choleryczny
pobudliwy i nerwowy
Pytanie 13
Kto głosił pogląd, że typ osobowości człowieka zależy od tego, w której kolejności przyszedł na świat w swojej rodzinie
Frank Sulloway
Pytanie 14
Zaznacz elementy składowe modelu wielkiej piątki
ekstrawersja
Pytanie 15
Z ilu części według Zygmunta Freuda składa się osobowość?
trzech