Test z Wiedzy o społeczeństwie

Klasa 1, dział 1 - Człowiek w społeczeństwie

Pytanie 1
Reprezentowanie określonych postaw i zachowań w kontaktach z innymi ludźmi nazywamy:
Pytanie 2
Statusem społecznym nazywamy
Pytanie 3
Jak możemy podzielić statusy społeczne jednostki
Pytanie 4
Nietrwałe skupisko ludzkie funkcjonujące w określonym miejscu i czasie to
Pytanie 5
Zaznacz cechy grup społecznych
Pytanie 6
Partia polityczna jest przykładem
Dalej