Test: Klasa 1, dział 1 - Człowiek w społeczeństwie

Strona 1

Pytanie 1
Reprezentowanie określonych postaw i zachowań w kontaktach z innymi ludźmi nazywamy:
statusem społecznym
rolą społeczną
potrzebą
strukturą społeczną
Pytanie 2
Statusem społecznym nazywamy
miejscem jednostki zajmowanym w zbiorowości
reprezentowaniem określonych postaw wobec najbliższego otoczenia
miejscem jednostki zajmowanym w rodzinie
reprezentowaniem określonych postaw wobec obcych
Pytanie 3
Jak możemy podzielić statusy społeczne jednostki
na niższego i wyższego rzędu
na przypisane i osiągane
na naturalne i przynależności
na pierwotne i wtórne
Pytanie 4
Nietrwałe skupisko ludzkie funkcjonujące w określonym miejscu i czasie to
grupa społeczna
społeczeństwo
społeczność
zbiorowość społeczna
Pytanie 5
Zaznacz cechy grup społecznych
wyodrębniona struktura
tożsamość
autonomia jednostki
wspólne cele i interesy
współpraca
brak struktury
Pytanie 6
Partia polityczna jest przykładem
pierwotnej grupy społecznej
nieformalnej grupy społecznej
formalnej grupy społecznej