Fiszki

Klasa 1, dział 1 - Człowiek w społeczeństwie

Test w formie fiszek Test dla liceum/technikum z działu "Człowiek w społeczeństwie" z podręcznika W centrum uwagi 1 wydawnictwa Nowa Era
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 30970 razy
Reprezentowanie określonych postaw i zachowań w kontaktach z innymi ludźmi nazywamy:
potrzebą
rolą społeczną
strukturą społeczną
statusem społecznym
rolą społeczną
Statusem społecznym nazywamy
reprezentowaniem określonych postaw wobec najbliższego otoczenia
miejscem jednostki zajmowanym w zbiorowości
miejscem jednostki zajmowanym w rodzinie
reprezentowaniem określonych postaw wobec obcych
miejscem jednostki zajmowanym w zbiorowości
Jak możemy podzielić statusy społeczne jednostki
na przypisane i osiągane
na pierwotne i wtórne
na niższego i wyższego rzędu
na naturalne i przynależności
na przypisane i osiągane
Nietrwałe skupisko ludzkie funkcjonujące w określonym miejscu i czasie to
społeczność
zbiorowość społeczna
grupa społeczna
społeczeństwo
zbiorowość społeczna
Zaznacz cechy grup społecznych
autonomia jednostki
tożsamość
wyodrębniona struktura
wspólne cele i interesy
brak struktury
współpraca
tożsamość
wyodrębniona struktura
wspólne cele i interesy
współpraca
Partia polityczna jest przykładem
pierwotnej grupy społecznej
nieformalnej grupy społecznej
formalnej grupy społecznej
formalnej grupy społecznej
Uszereguj elementy piramidy Maslowa zaczynając od potrzeb wyższego rzędu
1
duchowe
2
samorealizacji
3
uznania i szacunku
4
przynależności
5
bezpieczeństwa
6
naturalne
Co decyduje o spójności grupy społecznej?
zaufanie, wzajemność i pomoc
wspólny cel, odpowiednie fundusze
struktura, liczba członków
zaufanie, wzajemność i pomoc
Czy duża spójność grupy może mieć negatywne konsekwencje?
nie
tak
tak
Połącz w pary formy życia społecznego wraz z ich trwałością
zbiorowość społeczna
nietrwała
społeczność
średnio trwała
społeczeństwo
trwała
Ogół cech człowieka ujawniających się w jego przekonaniach, postawach moralnych i postępowaniu to
osobowość
temperament
charakter
charakter
Hipokrates twierdził, że można wyróżnić cztery rodzaje temperamentu. Połącz ich nazwę z opisem
sangwiniczny
aktywny i wesoły
flegmatyczny
apatyczny i ospały
melancholiczny
zadumany i smutny
choleryczny
pobudliwy i nerwowy
Kto głosił pogląd, że typ osobowości człowieka zależy od tego, w której kolejności przyszedł na świat w swojej rodzinie
Frank Sulloway
Gustaw Karol Jung
William Sheldon
Zygmunt Freud
Frank Sulloway
Zaznacz elementy składowe modelu wielkiej piątki
sumienność
ugodowość
ekspresyjność
ektomorfizm
otwartość na doświadczenia
neurotyczność
ekstrawersja
ekstrawersja
Z ilu części według Zygmunta Freuda składa się osobowość?
trzech
pięciu
czterech
dwóch
trzech