Pytania i odpowiedzi

BCHM 2015/2016 - 2018/2019 (I T)

Pytanie 31
35. Choroba McArdle'a to:
a. brak fosforylazy glikogenowej w mięśniach
Pytanie 32
36. Które to sfingolipidozy:
d. Farbera i Krabbego
Pytanie 33
37. Co się nie stanie po posiłku bogatym w węglowodany:
b. nastąpi fosforylacja fosforylazy glikogenu
Pytanie 34
38. Skatol to ???
Pytanie 35
39. Równanie opisujące równowagę roztworów kwasowo-zasadowych czy jakoś tak:
c. Hendersona-Heaselbacha
Pytanie 36
40. Hormonem hamującym uwalnianie WKT jest:
insulina
Pytanie 37
41. Hormonem o działaniu antylipolitycznym jest:
insulina
Pytanie 38
42. Pelagra może być spowodowana:
d. wszystkie prawidłowe
Pytanie 39
43. Fosfolipaza C powoduje powstanie:
a. 1,2-diacyloglicerolu i 1,4,5-trifosforanu inozytolu
Pytanie 40
44. Z metyloacetylo-CoA powstaje
b. acetyloCoA i propionyloCoA
Pytanie 41
45. Poprawna kolejnośc enzymów w cyklu mocznikowym:
a. ornityna, cytrulina, arginina
Pytanie 42
46. Układ cyklopentanoperhydrofenantrenowy metabolizuje:
nie ulega metabolizmowi
Pytanie 43
47. Kwas tłuszczowy uległ najpierw ω-oksydacji w ER a potem β-oksydacji, i powstały:
kwas adypinowy C6 i kwas suberynowy (korkowy) C8
Pytanie 44
48. Bradykinina jest:
c. oligopeptydem
Pytanie 45
49. Którego hormonu zapas starcza na nadłużej:
c. T3 i T4