Test: BCHM 2015/2016 - 2018/2019 (I T)

Strona 1

Pytanie 1
1. Kwas nasycony 12 węgli jaki to:
d. palmitynowy
b. mistrynowy
laurynowy
c. oleinowy
Pytanie 2
2. DNAza-1 to:
c. syntetetaza
d. transferaza
a. hydrolaza
b. liaza
Pytanie 3
3. Po ekspozycji DNA na promieniowanie ultrafioletowe obserwuje się:
a. tworzenie się dimerów purynowych
d. mutacje o typie transpozycji
b. tworzenie się dimerów pirymidynowych
c. mutacje o typie delecji
Pytanie 4
4. W porfiriach skórnych dochodzi do uszkodzenia skóry na skutek reakcji wolnorodnikowych katalizowanych przez światło i gromadzące się porfiryny. W związku z tym ma sens podawanie:
b. witaminy B 12 i kwasu foliowego w związku ze zwiększonym obrotem komórkowym
d. β-karotenu, który jest zmiataczem wolnych rodników i chroni przed nimi skórę
c. witaminy A, która działa antyoksydacyjnie i stymuluje różnicowanie się komórek w kierunku keratynocytów
a. witaminy B1, która poprawia metabolizm komórek i umożliwia lepszą regenerację komórek skóry
Pytanie 5
5. Hemoproteinami są:
b. katalaza
d. wszystkie wymienione
a. anhydraza węglanowa
c. syntetaza cytrynianowa
Pytanie 6
6. Dicer nie posiada domeny:
d. wiążącej dsDNA
b. helikazowej
a. wiążącej dsRNA
c. PAZ

Powiązane tematy