Pytania i odpowiedzi

BCHM 2015/2016 - 2018/2019 (I T)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 972 Rozwiązywany: 39643 razy
Pytanie 1
1. Kwas nasycony 12 węgli jaki to:
laurynowy
Pytanie 2
2. DNAza-1 to:
a. hydrolaza
Pytanie 3
3. Po ekspozycji DNA na promieniowanie ultrafioletowe obserwuje się:
b. tworzenie się dimerów pirymidynowych
Pytanie 4
4. W porfiriach skórnych dochodzi do uszkodzenia skóry na skutek reakcji wolnorodnikowych katalizowanych przez światło i gromadzące się porfiryny. W związku z tym ma sens podawanie:
d. β-karotenu, który jest zmiataczem wolnych rodników i chroni przed nimi skórę
Pytanie 5
5. Hemoproteinami są:
b. katalaza
Pytanie 6
6. Dicer nie posiada domeny:
d. wiążącej dsDNA
Pytanie 7
7. Syntetaza PRPP jest:
c. hamowana przez AMP i GMP
Pytanie 8
12. Punkt izolelektryczny lizyny wynosi i tu podane Kalfa1, Kalfa2, Kalfa3:
a. 9,74
Pytanie 9
13. Wiązania kowalencyjne są najsilniejszymi więzami utrzymującymi strukturę cząsteczki. Największą energię w cząsteczkach o znaczeniu biologicznym posiada wiązanie:
d. C=O
Pytanie 10
14. Prawdziwe jest zdanie:
a. kwas pantoinowy jest częścią kwasu pantotenowego
Pytanie 11
15. Które hormony hamują cyklazę adenylową:
a. angiotensyna II i acetylocholina
Pytanie 12
16. Co się dzieje jako pierwsze od razu po zadziałaniu hormonu na receptor związany ze szlakiem cAMP
d. aktywacja białek G
Pytanie 13
17. Do związków fosforanowych o niskiej energii zaliczamy estry fosforanowe (WW):
1) glicerolu
2) inozytolu
3) aminoalkoholi
4) cukrów prostych
5) nukleotydy monofosforanowe
Pytanie 14
18. Tworzenie desmozyny:
a. 1 lizyna + 3 allizyny nieenzymatycznie
Pytanie 15
19. IgM wskaż prawdę:
IgM ma stałą sedymentacji 19S i bierze udział w opsonizacji pośrednio

Powiązane tematy