Pytania i odpowiedzi

Okulistyka 2018

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 20752 razy
Pytanie 16
17) Wskaż prawidłową odpowiedź charakteryzującą mroczki łukowate w polu widzenia w przebiegu jaskry: 1. występują typowo pomiędzy 10 a 20 stopniem fiksacji 2. powstają w wyniku zlewania się mroczkow paracentralnych 3. z czasem mają tendencję do okrężnego wydłużania się wzdłuż łukowatego przebiegu włokien nerwowych i lączenia się z plamą ślepą Prawidłowa odpowiedź to:
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 17
18) Lekami pierwszego rzutu w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta są:
e) wybor rodzaju leku w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta zależy od stopnia zaawansowania jaskry, przeciwskazań do danego leku u danego pacjenta, doświadczenia i preferencji lekarza
Pytanie 18
19) Ktore z wymienionych chorob może być przyczyną rozwoju jaskry neowaskularnej: 1. zakrzep żyły środkowej siatkowki 2. cukrzyca 3. choroby naczyniowe jak, np. zator tętnicy środkowej siatkowki 4. guzy wewnątrzgałkowe 5. długotrwale odwarstwienie siatkowki
e) 1,2,3,4,5
Pytanie 19
20) Zabiegiem przetokowym w chirurgicznym leczeniu jaskry polegającym na wytworzeniu przetoki stanowiącej drogę odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej pod torebkę Tenona jest:
a) trabekulektomia?
Pytanie 20
21) GKS mogą wpływać niekorzystnie na narząd wzroku i powodować: 1) opoźniać proces gojenia i sprzyjać występowaniu zakażeń oportunistycznych 2) zaćmę podtorebkową tylną 3) zmianę zabarwienia tęczowki na brązowy 4) u osób predysponowanych po 2 tygodniach stosowania wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego Wskaż prawidłową odpowiedź:
a) wszystkie prawidłowe
Pytanie 21
22) Ktore z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do prostaglandyn stosowanych w leczeniu jaskry: 1) zabiegi laserowe i chirurgiczne w obrębie oka i powiek z tych samych względow stanowią wskazanie do okresowej zmiany stosowanych prostaglandyn na inny lek o analogicznej efektywności działania; zmiany należy dokonać 7-10 dni przed zabiegiem oraz utrzymać ją przez 3-4 tygodnie po jego wykonaniu 2) prostaglandyny obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej drogą niekonwencjonalną 3) prostaglandyny obniżają ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej drogą konwencjonalną i niekonwencjonalną 4) prostaglandyny powinny być stosowane raz dziennie 5) prostaglandyny nie powinny być stosowane u pacjentow z chorobami zapalnymi błony naczyniowej Ktora z odpowiedzi jest prawidłowa:
c) 1,2,4,5
Pytanie 22
23) Skiaskopia to:
c) badanie refrakcji układu optycznego oka
Pytanie 23
24) W korekcji afakii (bezsoczewkowości) można zastosować:
d) A, B i C
Pytanie 24
25) Wcześniaki po raz pierwszy należy badać okulistycznie:
b) w 4 tygodniu życia
Pytanie 25
26) Wrodzoną zaćmę obustronną należy operować:
c) nie poźniej niż do 12 tygodnia życia
Pytanie 26
27) Wrodzone opadnięcie powieki gornej przysłaniające źrenicę wymaga:
d) leczenia operacyjnego
Pytanie 27
28) Zatoki przynosowe mogą być źrodłem zakażenia, ktore powodują:
e) prawidłowa odpowiedź A,B,C
Pytanie 28
29) Zapalenie przedprzegrodowe nie cechuje się:
d) obrzękiem rogowki
Pytanie 29
30) Ile kości tworzy oczodoł:
a) 7
Pytanie 30
31) Leczenie ropowicy oczodołu u dzieci wymaga:
e) Poprawna odpowiedź A i B

Powiązane tematy

#sum #okulistyka