Pytania i odpowiedzi

Okulistyka 2018

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 20676 razy
Pytanie 1
Próba Schirmera służy potwierdzeniu rozpoznania:
a) zespołu suchego oka
Pytanie 2
2) Zaznacz błędną odpowiedź:
d) skrzydlik jest guzem wrodzonym
Pytanie 3
3) Do objawów suchej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem(AMD) należą:
d) A i B są poprawne
Pytanie 4
4) Czynnikiem ryzyka odwarstwienia siatkówki jest:
d) A i B są poprawne
Pytanie 5
5) Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące odwarstwienia siatkówki:
e) A, B i C są poprawne
Pytanie 6
6) Do chorób siatkówki nie zaliczamy:
d) choroideremii
Pytanie 7
7) Które z wymienionych badań nie jest stosowane w diagnostyce zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem(AMD)
a) pachymetria
Pytanie 8
9) Najczęściej występującą chorobą siatkówki, powodującą zaburzenia widzenia u osób dorosłych powyżej 60 r.ż jest:
c) AMD- zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
Pytanie 9
10) Standardem leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) jest:
e) B i D są poprawne
Pytanie 10
11) Centralna retinopatia surowicza jest:
e) B i D są poprawne.
Pytanie 11
12) Jaskra złośliwa, czyli blok rzęskowy, polega na:
b) odwrotnym kierunku przechodzenia cieczy wodnistej z komory tylnej ok ku tyłowi.
Pytanie 12
13) Najwcześniejsze zmiany jaskrowe powstające w polu widzenia to:
c) mroczki Bjerruma.
Pytanie 13
14) W przebiegu zespołu rzekomego złuszczania dochodzi do rozwoju:
a) jaskry wtornej otwartego kąta.
Pytanie 14
15) Do częstych przyczyn zaniku nerwu wzrokowego poza jaskrą zaliczamy: 1. Toksyczne 2. Niedokrwienne 3. Zapalne 4. Pourazowe
e) wszystkie wymienione
Pytanie 15
16) Średnie dobowe wahania ciśnienia wewnątrzgałkowe w oku zdrowym wynoszą:
a) od 3-5 mmhg

Powiązane tematy

#sum #okulistyka